Dødsfall

Dødsattest skrives ut av lege eller sykehus. Kopier av dødsattesten vil man senere kunne få hos tingretten eller lensmannen. Dødsattesten er bl.a. nødvendig når man skal ha utbetalt livsforsikringer. Melding om dødsfall sendes til tingretten (i byene) eller lensmannen (i landdistriktene) på stedet der vedkommende dør. Meldingen gis av den dødes pårørende eller andre som var til stede under dødsfallet. Begravelsesbyrået kan også sende melding. Tingretten, lensmannen og begravelsesbyråene gir nærmere opplysninger.

Arvinger til et bo kan være slektninger og ektefelle som har arverett etter avdøde, eller personer som avdøde selv har pekt ut i sitt testament. Det er viktig å merke seg at i man i arvespørsmål skiller mellom slektninger og ektefelle.

Kommunen yter en rekke ulike tjenester. På nettsidene våre ønsker vi at du enkelt skal finne fram uten å måtte kjenne til hvordan vi er organisert. Informasjon om tjenestene er derfor gruppert i temaer.
Er du usikker på hvilket temaområde informasjonen du er ute etter hører inn under, anbefaler vi søkefunksjonen øverst på sida. Du er naturligvis også velkommen til å ta kontakt med oss via e-post eller telefon.
Til venstre finner du hvilket tema arv og dødsfall tilhører. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.
Til høyre finner du lenker med informasjon om arv og dødsfall. Flere av lenkene er eksterne lenker med informasjon fra andre offentlige nettsider.

Publisert
10.12.2010
Sist oppdatert
Sist endret
26.11.2013