Folkehelse

Et riktig sammensatt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan redusere risikoen for sykdom. En viktig oppgave for helsemyndighetene er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid. Det overordnede mål er sosial trygghet og god helse for befolkningen.

Kommunen yter en rekke ulike tjenester. På nettsidene våre ønsker vi at du enkelt skal finne fram uten å måtte kjenne til hvordan vi er organisert. Informasjon om tjenestene er derfor gruppert i temaer.
Er du usikker på hvilket temaområde informasjonen du er ute etter hører inn under, anbefaler vi søkefunksjonen øverst på sida. Du er naturligvis også velkommen til å ta kontakt med oss via e-post eller telefon.
Til venstre finner du hvilket tema folkehelse tilhører. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.
Til høyre finner du lenker med informasjon om folkehelse. Flere av lenkene er eksterne lenker med informasjon fra andre offentlige nettsider.

Publisert
10.12.2010
Sist oppdatert
Sist endret
26.11.2013