Vær og klima

Klimaendringer er den største miljøutfordringen verdenssamfunnet står ovenfor. Skal vi klare å løse klimaproblemene må det gjøres der folk bor og arbeider. Kommunen er planmyndighet, reguleringsinstans og tilrettelegger. Kommunen har på bakgrunn av dette en mulighet til å utforme rammebetingelser som ivaretar en langsiktig endring mot et mer bærekraftig lokalsamfunn.

Kommunen yter en rekke ulike tjenester. På nettsidene våre ønsker vi at du enkelt skal finne fram uten å måtte kjenne til hvordan vi er organisert. Informasjon om tjenestene er derfor gruppert i temaer.
Er du usikker på hvilket temaområde informasjonen du er ute etter hører inn under, anbefaler vi søkefunksjonen øverst på sida. Du er naturligvis også velkommen til å ta kontakt med oss via e-post eller telefon.
Til venstre finner du hvilket tema vær og klima tilhører. Innenfor temaområdene vil du også finne informasjon om tjenester som andre offentlige instanser har ansvar for.
Til høyre finner du lenker med informasjon om vær og klima. Flere av lenkene er eksterne lenker med informasjon fra andre offentlige nettsider.

Publisert
10.12.2010
Sist oppdatert
Sist endret
26.11.2013