Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinfo

Åpningstider: 07.00-17.00

Steinveien 2
1487 Hakadal

Tlf: 416 35 627
Epost

Brit-Tove Hjelmerud
Styrer
Tlf: 67 05 92 46
Epost

 

Velkommen til Tøyen barnehage!

Med skrubbsår på knærne og stjerner i øyene!

Barnehagen har to (tre) avdelinger med til sammen 44 barn. 
10 voksne jobber i barnehagen.

Vi har åpent mandag til fredag mellom kl. 07.00 og 17.00.

Vi ser på foreldrene som våre viktigste samarbeidspartnere og vi jobber aktivt for et nært foreldresamarbeid til beste for barnet. Vi jobber for mangfold og inkludering.

Hverdagen i Tøyen barnehage er preget av glede og humor, der barna blir sett og møtt med respekt og bekreftelse. De får erfaringer og utfordringer i samspill med andre barn  under veiledning av kompetente og lekende voksne.

Kontaktinformasjon

Britt Tove Hjelmerud
Styrer
Telefon: 67 05 92 46 
Epost: brit-tove.hjelmerud@nittedal.kommune.no

  

Ina Aspelund
Pedagogisk leder - Bikuben
Telefon: 416 35 604
Epost: ina.aspelund@nittedal.kommune.no

 

Cecilia Holmberg-Bakke
Pedagogisk leder - Blomsterhagen
Telefon: 416 35 627
Epost:

  

Elena Biagioni Krabbesund
Pedagogisk leder - Blomsterhagen
Telefon: 416 35 627
Epost: elena.biagioni.krabbesund@nittedal.kommune.no

Våre avdelinger

Bikuben er det 14 barn i alderen 0-3 år

Blomsterhagen er det 30 barn i alderen 3-6 år.

Pedagogisk arbeid
Praktisk informasjon

Mat i barnehagen

Det er tre måltider i løpet av barnehagedagen. Frokost og ettermiddagsmat (tre-mat) er matpakker som barna har med seg hjemmefra.

Formiddagsmaten lager vi i barnehagen. Vi serverer melk eller vann til maten.

Vi serverer varm lunsj en dag i uka, for tiden på onsdager.

Helsedirektoratet har gitt ut et veiledningshefte om mat i barnehagen

Klær og utstyr

Vi tenker at våte og kalde barn er ikke glade barn. Derfor trenger barna skift i kassen sin tilpasset den enkelte årstid.

Spør oss gjerne om det er noe du lurer på!

Her kommer en liste som kan være til hjelp for hva barnet trenger av klær og utstyr.

Bikuben

Blomsterhagen 


Sykdom

Barnehagen følger retningslinjer fra Folkehelseinstituttet når det gjelder anbefalinger rundt barns sykdom.

Folkehelseinstituttets retningslinjer

Unntaksvis kan barnehagen gi medisiner. Særskilte regler gjelder for utdeling av medisiner. Følgende skjemaer må fylles ut og leveres i barnehagen:

Vedtekter og betalingsvedtekter

Vedtekter

Betalingsvedtekter

Nyttige lenker

Kalender

Se flere