Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 Velkommen til Hagen skole 

Vi på Hagen skole har som en viktig målsetting å være en "vi bryr oss" skole. Vi har stor tro på at trivsel og omsorg er viktig for å få til optimal læring for den enkelte elev.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Kari Brotnov
Rektor
Telefon: 67 06 29 82 / 950 21 755
Epost: kari.brotnov@nittedal.kommune.no

 

Mette Olestad
Saksbehandler
Telefon: 67 06 29 80
Epost: mette.olestad@nittedal.kommune.no

 

Cathrine Larsen
Inspektør
Telefon: 67 06 29 85
Epost: cathrine.larsen@nittedal.kommune.no

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Foreldreundersøkelsen 2018

Nittedal kommune har et sterkt ønske om at foreldre/foresatte til alle elever på 1.-10. trinn skal svare på en brukerundersøkelse som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS og FUG. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for at vi skal kunne forbedre oss.

Ved gjennomføring av foreldreundersøkelsen i 2016 fikk vi svært god oppslutning - 67 % av foreldrene svarte – mens det var 41 % av de inviterte på landsplan som svarte. Vi håper på minst like god oppslutning i år!

Undersøkelsen besvares elektronisk og du kan få tilgang til PC på skolen for å besvare undersøkelsen dersom du trenger det.

Undersøkelsen gjennomføres i perioden 8. oktober – 3. desember. (I samme periode svarer elevene på 5.-10. trinn på elevundersøkelsen.)

Det skal leveres en besvarelse pr. elev, dvs. foreldre som ikke bor sammen må bli enige om hvem som besvarer undersøkelsen, mens dersom du/dere har en elev i 2. klasse og en elev i 6. klasse så skal undersøkelsen besvares to ganger (læringsmiljøet kan jo være vidt forskjellig i 2. og 6. klasse).

Du får påloggingsinformasjon fra skolen.

Hagen skole SFO

Barna er velkomne til SFO før og etter skoletid. På SFO får barna et tilbud om ulike frivillige aktiviteter og tid til frilek.  

Åpningstider
Mandag – fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager (egen informasjon)

Kontaktinformasjon

Telefon SFO: 67 06 29 92

Ida Brænden
SFO -leder
Telefon: 67 06 29 91
Epost: ida.brenden@nittedal.kommune.no

 

Pål Stian Nilsen
Baseleder
Telefon: 67 06 29 92
Epost: pal.stian.nilsen@nittedal.kommune.no

Måltider

Vi serverer havregrøt- og gryn til frokost mellom kl. 0730 og 0800 alle dager.

Hovedmåltidet er etter skoletid. Da serveres det brødmat med variert pålegg og frukt. Det serveres enkel varmmat èn dag i uken.

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

Reglene gjelder på skolen, sfo, leksehjelp, skolevei, arrangementer og ekskursjoner. Alle elever skal følge vanlige regler som gjelder ellers i samfunnet og det forventes at elevene utviser alminnelig god folkeskikk.

Elevene skal:

 • Vise hensyn og respekt for andre
 • Huske på at man er på skolen for å lære og hjelpe til slik at læringsmiljøet er godt for alle.
 • Holde god orden
 • Gjøre skolearbeidet til avtalt tid
 • Møte presis til timer og avtaler
 • Holde skolens område rent og ryddig
 • Stelle pent med skolebøker og annet utstyr
 • Unngå så langt som mulig å medbringe verdisaker
 • Bruke akseptabel ordbruk, unngå banning o.l.

 

Følgende er ikke tillatt: (utdrag)

 • Mobbing
 • Forstyrre andres lek 
 • Slåss

 

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Katrine Heggen
Helsesøster
Tlf: 
Mob: 454 85 532
E-post: katrine.heggen@nittedal.kommune.no

Helsesøster er på skolen tirsdag og torsdag mellom kl. 08.30 - 15.30

Skolehelsetjenestens tilbud

Kontaktinfo

Lerkeveien 9
1488 Hakadal

Tlf: 67 06 29 80
Epost

Kari Brotnov
Rektor
Tlf: 67 06 29 82
Tlf: 950 21 755
Epost

Åpningstid SFO: 07.00-17.00


Aktuelt

Mer aktuelt

Kalender

Se flere