Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Kirkeby skole 

Kirkeby skole ligger nord i Nittedal langs Gamleveien i Hakadal, flott til i skogkanten innunder Romerikåsen. Vi er 341 elever og ca. 45 ansatte.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Roger Tvenge
Rektor
Telefon: 67 05 93 91 / 909 66 818
Epost: roger.tvenge@nittedal.kommune.no

 

Synnøve Huserbråten
Saksbehandler
Telefon: 67 05 93 90 
Epost: synnove.huserbraten@nittedal.kommune.no

 

Ingjerd Nataas
Saksbehandler
Telefon: 67 05 93 90
Epost: ingjerd.kari.nataas@nittedal.kommune.no

 

Anne Marit Bråten
Inspektør 1 - 3
Telefon: 67 05 93 94 / 419 06 181
Epost: anne.marit.braten@nittedal.kommune.no

 

Anders Michelsen
Inspektør 4 - 7
Telefon: 67 05 93 94 / 969 11 118 
Epost: anders.michelsen@nittedal.kommune.no

 

Elin Engerdal Oppen
SFO - leder
Telefon: 67 05 93 85 / 412 34 654
Epost: elin.engerdal.oppen@nittedal.kommune.no

 

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Skolens satsingsområder
  • PALS
  • Kjernepunktplan
  • Vurdering
  • Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
  • Inkluderende miljø

Foreldreundersøkelsen 2018

Nittedal kommune har et sterkt ønske om at foreldre/foresatte til alle elever på 1.-10. trinn skal svare på en brukerundersøkelse som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS og FUG. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for at vi skal kunne forbedre oss.

Ved gjennomføring av foreldreundersøkelsen i 2016 fikk vi svært god oppslutning - 67 % av foreldrene svarte – mens det var 41 % av de inviterte på landsplan som svarte. Vi håper på minst like god oppslutning i år!

Undersøkelsen besvares elektronisk og du kan få tilgang til PC på skolen for å besvare undersøkelsen dersom du trenger det.

Undersøkelsen gjennomføres i perioden 8. oktober – 3. desember. (I samme periode svarer elevene på 5.-10. trinn på elevundersøkelsen.)

Det skal leveres en besvarelse pr. elev, dvs. foreldre som ikke bor sammen må bli enige om hvem som besvarer undersøkelsen, mens dersom du/dere har en elev i 2. klasse og en elev i 6. klasse så skal undersøkelsen besvares to ganger (læringsmiljøet kan jo være vidt forskjellig i 2. og 6. klasse).

Du får påloggingsinformasjon fra skolen.

Kirkeby skole SFO

Barna er velkomne til SFO før og etter skoletid. Vi er opptatt av at barna skal oppleve at her har de litt fritid.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager (egen informasjon)

Kontaktinformasjon

Elin Engerdal Oppen
SFO - leder
Telefon: 67 05 93 85
Epost: elin.engerdal.oppen@nittedal.kommune.no

Måltider

Det serveres en enkel frokost fra kl. 0700 – 0800.
Dette er ment som et tilbud til de som må av gårde så tidlig at det ikke blir tid til frokost hjemme.

Etter skoletid serveres det et brødmåltid pr. dag.

Sunn mat vektlegges og vi frister med grønnsaker og/eller frukt daglig. Det serveres alltid melk eller vann til maten.

Gi beskjed dersom det er behov for spesiell kost som glutenfri mat eller annet.

Aktivitetsplan

Mandag

Tirsdag

Onsdag 

Torsdag

Fredag

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

PALS er et verktøy som benyttes for å bedre det sosiale miljøet for elever og voksne i skolen. Alle voksne skal fremstå med felles holdninger og gode strategier for å

  • lære elevene forventet atferd forebygge og
  • håndtere problematferd.

Kirkeby er en PALS skole. Pals er et verktøy som benyttes for å bedre det sosiale miljøet for elever og voksne i skolen.

Alle voksne skal fremstå med felles holdninger og gode strategier for å fremme et trygt læringsmiljø og sosial og skolefaglig kompetanse hos elevene. Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål og positiv atferd. PALS utvikler og bygger et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv handling og deltakelse. Modellen er videreutviklet og tilpasset norske forhold av Nasjonalt utviklingssenter for barn og ungdom – NUBU

Modellen er basert på forskning og kunnskap om hvilke tiltak som er virksomme for å fremme et trygt læringsmiljø og sosial og skolefaglig kompetanse hos elevene. Les mer om forskningen.

Modellen har også som målsetting å øke de ansattes kompetanse gjennom å utvikle skolen som en lærende organisasjon. De ansatte får grunnleggende opplæring i universelle forebyggende tiltak som kommer alle elevene til gode. I tillegg får de opplæring i individuelle tiltak for de elevene som trenger ekstra sosial eller skolefaglig opplæring og støtte.

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Ragnhild Lunner
Helsesøster
Tlf: 67 05 94 11 
Mob: 948 34 896
E-post: ragnhild.lunner@nittedal.kommune.no

Helsesøster er på skolen alle dager mellom kl. 0800 - 1530.

Skolehelsetjenestens tilbud

Kontaktinfo

Kirkebyveien 7
1484 Hakadal

Tlf: 67 05 93 90
Epost

Roger Tvenge
Rektor
Tlf: 67 05 93 91
Tlf: 909 66 818
Epost

Åpningstid SFO: 07.00-17.00


Aktuelt

Mer aktuelt

Kalender

Se flere