Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Li skole 

Vi er en ungdomsskole med 490 elever som ligger sør i Nittedal, omkranset av idrettsarenaer og vakker natur.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Steinar Flesland
Rektor
Telefon: 67 05 94 71 / 901 57 531
Epost: steinar.flesland@nittedal.kommune.no

 

Grethe Fuglø
Saksbehandler
Telefon: 67 05 94 70
Epost: grethe.fuglo@nittedal.kommune.no

 

Liv Heidi Jensen
Saksbehandler
Telefon: 67 05 94 70
Epost: liv.heidi.jensen@nittedal.kommune.no

 

Kjell Øygard
Inspektør 8. trinn
Telefon: 67 05 94 74 / 474 80 182
Epost: kjell.oygard@nittedal.kommune.no

 

Berit Gigstad
Inspektør 9. trinn
Telefon: 67 05 94 76 / 910 05 023
Epost: berit.gigstad@nittedal.kommune.no

 

Vanessa Humlekjær
Inspektør 10. trinn
Telefon: 67 05 94 75 / 910 02 734
Epost: vanessa.humlekjer@nittedal.kommune.no

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Rådgivningstjenesten

Nina Tømmerbakken
Rådgiver
Telefon: 67 05 94 73
Epost: nina.tommerbakken@nittedal.kommune.no

På alle ungdomsskolene i Nittedal er det en rådgiver som skal veilede og hjelpe elevene gjennom ungdomsskolen og ut i videregående skole.

Rådgivers arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for veiledning av elever i forbindelse med søkning til videregående skole
  • Orientere foresatte og elever om videregående opplæring
  • Individuell veiledning av elever og foresatte om valg av videregående skole
  • Ansvar for organiseringen av hospitering på videregående skole for 9. trinn
  • Ansvar for å informere alle foresatte og elever på 7. trinn om valg av 2. fremmedspråk og språklig fordypning.
  • Valg av 2. fremmedspråk og valgfag
  • Koordineringsansvar for sammensetning av nye 8. klasser
  • Deltar i ressursteamet på skolen

Her finner du viktige nettsteder med informasjon om videre utdanning med mer:

Skolens satningsområder

På Li skole skal alle føle seg inkludert i skolemiljøet og føle stolthet og tilhørighet til skolen. Vi har ansatt en egen miljøterapeut som sammen med vår sosionom og helsesøster utgjør et sterkt team som ivaretar våre elever i samarbeid med lærere og ledelse.

Her serveres frokost fra klokka 0800, vi har egne trivselsledere som er med på å dra i gang positive aktiviteter i skolegården.

Vi har fokus på at vi har mange elever med røtter og familie fra andre land og arrangerer i 2018 en internasjonal uke for å sette positivt søkelys på vårt spennende felleskap. 

Vi er en mobilfri skole, her får elevene trening i snakke sammen ansikt til ansikt.

Vi har stort fokus på norsk, matematikk og engelsk og har et godt og kompetent fagmiljø.

Li skole satser ekstra mye på å gi elevene respons underveis i prosesser frem mot endelige produkter. 

Foreldreundersøkelsen 2018

Nittedal kommune har et sterkt ønske om at foreldre/foresatte til alle elever på 1.-10. trinn skal svare på en brukerundersøkelse som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS og FUG. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for at vi skal kunne forbedre oss.

Ved gjennomføring av foreldreundersøkelsen i 2016 fikk vi svært god oppslutning - 67 % av foreldrene svarte – mens det var 41 % av de inviterte på landsplan som svarte. Vi håper på minst like god oppslutning i år!

Undersøkelsen besvares elektronisk og du kan få tilgang til PC på skolen for å besvare undersøkelsen dersom du trenger det.

Undersøkelsen gjennomføres i perioden 8. oktober – 3. desember. (I samme periode svarer elevene på 5.-10. trinn på elevundersøkelsen.)

Det skal leveres en besvarelse pr. elev, dvs. foreldre som ikke bor sammen må bli enige om hvem som besvarer undersøkelsen, mens dersom du/dere har en elev i 2. klasse og en elev i 6. klasse så skal undersøkelsen besvares to ganger (læringsmiljøet kan jo være vidt forskjellig i 2. og 6. klasse).

Du får påloggingsinformasjon fra skolen.

Læringsmiljø

 Trygghet og trivsel er grunnlaget for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet.

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

Li skole har utarbeidet en egen verktøykasse for å gi god gruppetilpasset opplæring.

Vi har et eget ordensreglement som skal være lett å forstå for elevene. Hensikten er at alle skal ha det trygt og godt på skolen, samt få maksimalt læringsutbytte.

Skolen har som målsetting at elevene skal møte tydelig klasseledelse og at elevundersøkelsen skal vise at flere elever forstår hva som vektlegges i undervisningen og hva de bør fokusere på videre.

Vi har en halvårig faglærerkonferanse hvor elever og foreldre får muligheten til å prate med samtlige faglærere på skolen.

Lærerne på skolen har et godt samarbeid, slik at alle elever på de ulike trinnene skal  oppleve de samme vurderingssituasjonene, og lik vurderingspraksis. 

Lokalt ordensreglement for Li skole

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten 

Ann-Sofi Grøtt
Helsesøster
Tlf: 
Mob: 900 20 376
E-post: ann-sofi.grott@nittedal.kommune.no

Helsesøster er på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl 08.00 – kl 15.30.

Skolehelsetjenestens tilbud

Sosionom og miljøterapeut

Ulrika Gustavsson
Sosionom
Telefon: 67 05 94 77
Epost: ulrika.gustavsson@nittedal.kommune.no

 

Britt Aas - Torkildsen
Miljøterapeut
Telefon: 414 12 009
Epost: britt.aas-torkildsen@nittedal.kommune.no

 

Er på skolen alle dager mellom kl. 08.00 - 16.00

Kontaktinfo

Birkelundveien 68 A
1481 Hagan

Tlf: 67 05 94 70
Epost

Steinar Flesland
Rektor
Tlf: 67 05 94 71
Tlf: 901 57 531
Epost


Aktuelt

Mer aktuelt

Kalender

Se flere