Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oversiktsbilde Rotnes skole

Velkommen til Rotnes skole 

Vi er en barneskole med 400 elever.

Skolens visjon

Sammen for mestring og læring, med hode, hjerte og hender. ROS for alle

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Gunn Åse Karlsen
Rektor
Telefon: 67 06 69 20 / 952 26 520
Epost: gunn.ase.karlsen@nittedal.kommune.no

 

Unni Bakken
Saksbehandler
Telefon: 67 06 69 00
Epost: unni.bakken@nittedal.kommune.no

 

Kjersti Størbu
Inspektør 1 - 3
Telefon: 67 06 69 23 / 
Epost: kjersti.storbu@nittedal.kommune.no 

 

Marit Søsveen
Inspektør 4 - 7
Telefon: 67 06 69 22
Epost: marit.sosveen@nittedal.kommune.no

 

Bente Bratt Grøtterud
Sosialfaglig koordinator
Telefon: 67 06 69 27
Epost: bente.bratt.grotterud@nittedal.kommune.no

 

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Telefon til lærernes arbeidsrom:

1.,2.,3. trinn - 67 06 69 26
4.,5.,7. trinn - 67 06 69 25
6. trinn  - 67 06 54 84 (paviljong)

Skolens satsingsområder
 • Inkluderende læringsmiljø og PALS
 • Vurdering
 • Digitale dømmekraft og nettvett

Foreldreundersøkelsen 2018

Nittedal kommune har et sterkt ønske om at foreldre/foresatte til alle elever på 1.-10. trinn skal svare på en brukerundersøkelse som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS og FUG. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for at vi skal kunne forbedre oss.

Ved gjennomføring av foreldreundersøkelsen i 2016 fikk vi svært god oppslutning - 67 % av foreldrene svarte – mens det var 41 % av de inviterte på landsplan som svarte. Vi håper på minst like god oppslutning i år!

Undersøkelsen besvares elektronisk og du kan få tilgang til PC på skolen for å besvare undersøkelsen dersom du trenger det.

Undersøkelsen gjennomføres i perioden 8. oktober – 3. desember. (I samme periode svarer elevene på 5.-10. trinn på elevundersøkelsen.)

Det skal leveres en besvarelse pr. elev, dvs. foreldre som ikke bor sammen må bli enige om hvem som besvarer undersøkelsen, mens dersom du/dere har en elev i 2. klasse og en elev i 6. klasse så skal undersøkelsen besvares to ganger (læringsmiljøet kan jo være vidt forskjellig i 2. og 6. klasse).

Du får påloggingsinformasjon fra skolen.

Rotnes skole SFO

Barna er velkomne til SFO før og etter skoletid. Vi er opptatt av at barna skal oppleve at her har de litt fritid.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager (egen informasjon)

Kontaktinformasjon

Tone Mathisen
SFO-leder
Telefon: 67 06 69 35 / 951 62 397
Epost: tone.mathiesen@nittedal.kommune.no

 

Eurika Valenteliene
Baseleder base 1 - (1. trinn)
Telefon base 1: 67 06 69 32 / 476 26 175

 

Håvard Vingen
Baseleder base 2 - (2. - 3. trinn)
Telefon base 2: 67 06 69 37 / 404 48 643

 

Pål Arnbekk
Leder 4. klasse-klubben
Telefon 4. klasseklubben: 67 06 69 38 / 404 48 625

 

Måltider

Det serveres frokost fra kl. 0715 – 0800.

Hovedmåltidet serveres etter skoleslutt.

Sunn mat vektlegges. Daglig serveres grønnsaker og frukt.

Gi beskjed dersom det er behov for gluten- eller laktosefri kost og lignende.

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlaget for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Arbeid med læringsmiljø ved vår skole

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd.

Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med uønsket atferd og fremmer god sosial og skolefaglig læring.

Elever som ikke nyttiggjør seg universelle forebyggende tiltak, blir tidlig identifisert slik at de raskt kan få tilpassede støttetiltak. 

PALS-MODELLEN SKAL UTVIKLE

 •  Positiv atferd
 • Et støttende læringsmiljø
 • Positiv samhandling i skolen
 • Gode sosiale ferdigheter
 • Gode skolefaglige ferdigheter
 • God kunnskap og kompetanse i å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer
 • En væremåte som opprettholder denne kompetansen

 ELEVENE SKAL VITE

 •  Hva som forventes av dem
 • Hvilke konsekvenser det vil ha å velge bort forventet atferd
 • Hvordan de kan lykkes både faglig og sosialt
 • Hvordan de viser respekt
 • Hvordan de tar ansvar
 • Hvordan de viser omsorg

 

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Anne Berit Hoem
Helsesøster
Telefon: 67 06 69 21
Mobil: 971 70 958
Epost: anne.berit.hoem@nittedal.kommune.no

Helsesøster er på skolen mandag til og med torsdag. Hun har kontor i samme lokaler som 4. klasseklubben (2. etasje). Det står skilt på inngangsdøra.

Skolehelsetjenestens tilbud

Velkommen til skolens bibliotek

Rotnes skole har opparbeidet seg et fint bibliotek. For at biblioteket skal fungere best mulig for alle, må vi ha noen felles regler.

Reglement utlån skolebiblioteket
 1. Du kan låne maksimalt fem bøker. Har du lånt fem bøker, må du levere tilbake en bok før du kan låne en ny.
 2. Du kan låne boka i fire uker. Etter det må boka uansett leveres inn. Hvis du ønsker å låne boka lenger må du snakke med bibliotekaren.
 3. Bøkene du låner er ditt ansvar. Står boka utlånt på deg, er det uansett du som er ansvarlig for den. Skal din venn låne boka etter deg, må dette alltid registreres på nytt i bibliotekets systemer.
 4. En bok som blir borte eller ødelagt må erstattes med et nytt eksemplar av samme bok, eller med kr 100,-

Kontaktinfo

Besøksadresse
Skolebakken 2

1482 Nittedal
Tlf: 67 06 69 00
Epost

Postadresse
Rotnes skole
v/ Nittedal kommune
Postboks 63
1483 Hagan

Gunn Åse Karlsen
Rektor
Tlf: 67 06 69 20
Tlf: 952 26 520
Epost

Åpningstid SFO: 07.00-17.00


Aktuelt

Mer aktuelt

Kalender

Se flere