Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Slattum skole 

Vi er en skole med 454 elever. Skolen ligger vakkert til ved inngangen til marka med fantastisk utsikt over dalen.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Lisbeth Jørgensen
Rektor
Telefon: 67 07 30 47 / 412 19 036
Epost: lisbeth.jorgensen@nittedal.kommune.no

 

Tove S. Kristiansen
Saksbehandler
Telefon: 67 07 30 30 
Epost: tove.kristiansen@nittedal.kommune.no

 

Soufia Noureen Aslam
Avdelingsleder 1 - 4
Telefon: 67 07 30 41 / 979 79 983
Epost: soufia.aslam@nittedal.kommune.no

 

Lars Yssen
Avdelingsleder 5 - 7
Telefon: 67 07 30 44 / 480 07 703
Epost: lars.yssen@nittedal.kommune.no

 

Bente Birkedal
Avdelingsleder ressursteam
Telefon: 67 07 30 30 / 977 37 033
Epost: bente.birkedal@nittedal.kommune.no

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller app). 

Skolens satsingsområder
 • Inkluderende læringsmiljø

Foreldreundersøkelsen 2018

Nittedal kommune har et sterkt ønske om at foreldre/foresatte til alle elever på 1.-10. trinn skal svare på en brukerundersøkelse som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS og FUG. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for at vi skal kunne forbedre oss.

Ved gjennomføring av foreldreundersøkelsen i 2016 fikk vi svært god oppslutning - 67 % av foreldrene svarte – mens det var 41 % av de inviterte på landsplan som svarte. Vi håper på minst like god oppslutning i år!

Undersøkelsen besvares elektronisk og du kan få tilgang til PC på skolen for å besvare undersøkelsen dersom du trenger det.

Undersøkelsen gjennomføres i perioden 8. oktober – 3. desember. (I samme periode svarer elevene på 5.-10. trinn på elevundersøkelsen.)

Det skal leveres en besvarelse pr. elev, dvs. foreldre som ikke bor sammen må bli enige om hvem som besvarer undersøkelsen, mens dersom du/dere har en elev i 2. klasse og en elev i 6. klasse så skal undersøkelsen besvares to ganger (læringsmiljøet kan jo være vidt forskjellig i 2. og 6. klasse).

Du får påloggingsinformasjon fra skolen.

Slattum skole SFO

Barna er velkomne til SFO før og etter skoletid. Vi er opptatt av at dette er en del av barnas fritid. Vi er ute uansett vær.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager:

 • 17. august 2018
 • 2. januar 2019
 • 31. mai 2019
Kontaktinformasjon

Hanne Torp
SFO - leder
Telefon: 67 07 30 46
Epost: hanne.torp@nittedal.kommune.no

 

Ann Kristin Saglien Berg
Baseleder base 1
Telefon: 902 53 897
Epost: ann.kristin.berg@nittedal.kommune.no

 

Marianne Bråthen Vaporakis
Baseleder base 2 og utebase
Telefon: 959 99 069 / 911 11 758 (lavo)
Epost: marianne.b.varporakis@nittedal.kommune.no

Måltider

Det serveres frokost fra kl. 0700 – 0800.

Hovedmåltidet serveres etter skoleslutt. Varmmat to dager i uka, ellers brødmat.

Sunn mat vektlegges. Daglig serveres grønnsaker og frukt.

Gi beskjed dersom det er behov for gluten- eller laktosefri kost og lignende.

Tilbud
 • Lavo - fast tilbud gjennom året for 2. - 4. trinn - påmelding ved skolestart.
 • Matlagingskurs - påmelding gjennom året
 • Tegne og malekurs
 • Gymsal
 • Hobby
 • Mye utelek 
 • Grønnsaksparsell på Markerud gård - besøkes ukentlig

Andre tilbud:

 • I løpet av året tilyr ulike lag og foreninger eksterne aktiviteter som barna kan melde seg på. Informasjon deles ut til eleven som ranselpost.

 

 

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Lokalt arbeid med Læringsmiljø

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Eli Fredsted
Helsesøster
Tlf: 
Mob: 454 85 571
E-post: eli.maria.fredsted@nittedal.kommune.no

Helsesøster er på skolen hver dag mellom kl. 0800 og 1500.

Skolehelsetjenestens tilbud

Velkommen til skolens bibliotek

Biblioteket og mediateket er åpent hver dag mellom 08.30 og 13.30.

Bibliotekar er Frøydis Kleiven. 

For at biblioteket skal fungere best mulig for alle, må vi ha noen felles regler.

Reglement utlån skolebiblioteket
 1. Du kan låne maksimalt fem bøker. Har du lånt fem bøker, må du levere tilbake en bok før du kan låne en ny.
 2. Du kan låne boka i fire uker. Etter det må boka uansett leveres inn. Hvis du ønsker å låne boka lenger må du snakke med bibliotekaren.
 3. Bøkene du låner er ditt ansvar. Står boka utlånt på deg, er det uansett du som er ansvarlig for den. Skal din venn låne boka etter deg, må dette alltid registreres på nytt i bibliotekets systemer.
 4. En bok som blir borte eller ødelagt må erstattes med et nytt eksemplar av samme bok, eller med kr 100,-

Kontaktinfo

Skoleveien 15
1480 Slattum

Tlf: 67 07 30 30
Epost

Lisbeth Jørgensen
Rektor
Tlf: 67 07 30 47
Tlf: 412 19 036
Epost

Åpningstid SFO: 07.00-17.00


Aktuelt

Mer aktuelt

Kalender

Se flere