Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Sørli skole 

Lek, læring og livsmestring.

Kontaktinformasjon - administrasjonen

Eva Britt Rem
Rektor
Telefon: 67 06 22 80 / 930 13 876
Epost: eva.britt.rem@nittedal.kommune.no

 

Nina Sæther
Saksbehandler
Telefon: 67 06 22 70 
Epost: nina.saether@nittedal.kommune.no

 

John - Ludvig Valen
Inspektør 1 - 4
Telefon: 67 06 22 74 / 926 86 097
Epost: john-ludvig.valen@nittedal.kommune.no

 

Helene Granli
Inspektør 5 - 7
Telefon: 67 06 22 73 / 958 58 477
Epost: helene.granli@nittedal.kommune.no 

 

Kontaktinformasjon - ansatte

Kontakt mellom skole og hjem skal primært skje via Visma Flyt Skole (nettside eller appen).

Skolens satsningsområder
  • Inkluderende læringsmiljø
  • Bedre tverrfaglig innsats - BTI
Bilder av nybygget på Sørli skole

Bildene er tatt av ECT AS v/Thomas Mood Hummel

Foreldreundersøkelsen 2018

Nittedal kommune har et sterkt ønske om at foreldre/foresatte til alle elever på 1.-10. trinn skal svare på en brukerundersøkelse som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med KS og FUG. Vi er avhengig av tilbakemeldinger for at vi skal kunne forbedre oss.

Ved gjennomføring av foreldreundersøkelsen i 2016 fikk vi svært god oppslutning - 67 % av foreldrene svarte – mens det var 41 % av de inviterte på landsplan som svarte. Vi håper på minst like god oppslutning i år!

Undersøkelsen besvares elektronisk og du kan få tilgang til PC på skolen for å besvare undersøkelsen dersom du trenger det.

Undersøkelsen gjennomføres i perioden 8. oktober – 3. desember. (I samme periode svarer elevene på 5.-10. trinn på elevundersøkelsen.)

Det skal leveres en besvarelse pr. elev, dvs. foreldre som ikke bor sammen må bli enige om hvem som besvarer undersøkelsen, mens dersom du/dere har en elev i 2. klasse og en elev i 6. klasse så skal undersøkelsen besvares to ganger (læringsmiljøet kan jo være vidt forskjellig i 2. og 6. klasse).

Du får påloggingsinformasjon fra skolen.

Sørli skole SFO

Barna er velkomne til SFO før og etter skoletid. Vi er opptatt av at barna skal oppleve lek, læring og livsmestring på SFO gjennom ulike aktiviteter. 

For at SFO-tiden skal oppleves som fritid, må barna gis valgfrihet og mulighet til medvirkning. SFO skal ha en friere organisering enn den de møter i skoletiden. Leken er den viktigste SFO-aktiviteten, og derfor arbeider vi voksne for at leken blir på barnas premisser.

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 0700 – 1700

Stengt
Romjulen
Påsken
Hele juli
Tre planleggingsdager (egen informasjon)

Kontaktinformasjon

Katrin Smigun
SFO - leder
Telefon: 67 06 22 74 / 968 74 864
Epost: Katrin.Smigun@nittedal.kommune.no

SFO Base 1 (1.-2. trinn)
Telefon: 902 81 869

SFO Base 2 (3.-4. trinn)
Telefon: 902 74 254

Måltider

Det serveres en enkel frokost fra kl. 0700 – 0745. Frokost er først og fremst tiltenkt barn som ikke rekker å spise frokost hjemme.

Vi rydder maten 0745 slik at barn og voksne rekker å gjøre seg klare til 1. time som starter 0815. I skoleferier får barn fullt kosthold på SFO.

Etter skoletid serveres det et brødmåltid pr. dag (varm mat serveres to ganger i uka - onsdag og fredag).

SFO vektlegger sunn mat. Vi serverer grønnsaker og/eller frukt daglig.

Gi beskjed dersom det er spesielle behov relatert til diverse matallergier, som for eksempel glutenfri mat e.l.

Læringsmiljø

Trygghet og trivsel er grunnlag for all læring. Fokuset på et godt læringsmiljø og utvikling av elevenes sosiale kompetanse har derfor høy prioritet. 

Lokalt arbeid med Læringsmiljø

Arbeid med læringsmiljø i nittedalsskolen

Skolehelsetjenesten

Nina Vatn
Helsesøster
Telefon: 
Mob: 948 49 141
E-post: nina.vatn@nittedal.kommune.no

Helsesøster er på skolen tirsdag, torsdag og annenhver onsdag.

Skolehelsetjenestens tilbud

Velkommen til skolens bibliotek

Vi har et kjempefint bibliotek og mediatek på Sørli skole. Det er et lyst og luftig rom med store vinduer ut mot skogen. Det er utstillinger av populær barnelitteratur, samt avis og tidsskrifter.

Skolen er opptatt av å tilby de siste populære bokseriene, bøker til ulike nivå og alderstrinn, lettlestebøker samt et godt utvalg av faktabøker. Dette fremmer leseiver og leseglede.

I tillegg er det fine sittegrupper, arbeidsbenker og pc`er som elevene kan bruke til ulike oppgaver.

Biblioteket er betjent fire timer i uka.

Klassene har ukentlig faste besøkstider for lån og innlevering av bøker.

Reglement for utlån i skolebiblioteket
  1. Vær alltid med en voksen på biblioteket.
  2. Du kan låne maksimalt 2 bøker om gangen.
  3. Bøkene du låner er ditt ansvar. OBS! Skal din venn låne boka etter deg, må dette alltid registreres på nytt i bibliotekets datasystemer.
  4. En bok som blir borte eller ødelagt må erstattes med et nytt eksemplar av samme bok, eller med kr 200,-
  5. Husk å være stille når du er på biblioteket. Her sitter det andre elever og jobber med skolearbeid.
  6. Hjelp til med å holde biblioteket ryddig.

Kontaktinfo

Sørliveien 52
1482 Nittedal

Tlf: 67 06 22 70
Epost

Eva Britt Rem
Rektor
Tlf: 67 06 22 80
Tlf: 930 13 876
Epost

Åpningstid SFO: 07.00-17.00


Aktuelt

Mer aktuelt

Kalender

Se flere