Lytt

Familieteamet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Inntaksstopp i Familieteamet

Familieteamet har innført midlertidig stopp i inntak av nye henvendelser grunnet stor pågang i høst. Inntakstopp varer f.o.m 4. november 2020 t.o.m. 4. januar 2021.

Vi anbefaler å ta kontakt med et familievernkontor ved parkonflikter og samarbeidsproblematikk. 

Familievernkontoret Nedre Romerike tlf 466 16 830 (mekling). Familievernkontoret Oslo Nord tlf 466 15 120 (andre henvendelser).

Henvendelser som gjelder ungdom kan rettes til Utekontakten tlf 905 04 560

Henvendelser som gjelder psykisk helse kan rettes til fastlege.

Henvendelser som gjelder psykisk helse kan også rettes til Rask Psykisk Helsehjelp (RPH), se informasjon

 Spørsmål kan rettes til tlf 67 05 92 61/488 69 216

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Likollen 2A
1481 Hagan

Postadresse:

Postboks 63
1483 Hagan

Tlf: 67 05 92 61/488 69 216

Åpningstid: mandag-fredag 09.00-15.00

Henvendelsesskjema

Om oss

Familieliv kan være både fint og utfordrende. Også på samme tid. Vi i Familieteamet tror på at familier i seg selv er den viktigste ressursen mennesker har. Og at familier selv vet noe om hva de trenger når livet er utfordrende.

Vi i Familieteamet ønsker å hjelpe familier til å hente frem disse ressursene i vanskelige faser. Familieteamet er et tilbud for barn og unge i alderen 0-24 år, deres familier, samt gravide.

Vi tilbyr hjelp ved mange ulike typer utfordringer i familier og ønsker gjerne å komme inn på et tidlig tidspunkt, allerede ved små bekymringer, for at utfordringene ikke skal få vokse seg større. Vi tilbyr råd og veiledning, vurdering, og kortvarig behandling.

Tema vi ofte jobber med er utfordringer i overgangen fra kjærester til foreldre, bekymringer i spebarnsfasen, triste, sinte eller engstelige barn og unge, utfordringer i samspillsmønster, tilknytning i ulike faser av barn-foreldrerelasjonen, å være ungdomsforeldre, grensesetting, konflikter i familien, barn og søsken som pårørende, og foreldreskap etter samlivsbrudd.

Familieteamet jobber tverrfaglig og består av to psykologer, en psykologspesialist, og en klinisk pedagog med spesialisering i spe- og småbarnspsykologi. Vi har erfaring fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten, familievern, og flere hjelpeinstanser i kommunen.

Vi har inntaksmøte hver tirsdag, og du kan forvente en tilbakemelding innen to uker fra vi har mottatt henvendelsen.

Tilbudet er gratis for innbyggere i Nittedal kommune. Vi skal være lett og raskt tilgjengelig- og med lav terskel inn. Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Du kan selv henvende deg ved å skrive ut og fylle ut skjema på denne lenken:

Henvendelsesskjema

Det kan sendes til Familieteamet pr post, eller legges i lukket konvolutt og leveres på vårt kontor på Hagan Atrium i åpningstid, eller leveres på Servicetorget på Nittedal rådhus (info om postadresse og åpningstid under "kontaktinformasjon").

Av hensyn til personvern og taushetsplikt ber vi alle om å unngå å sende henvendelsesskjemaet elektronisk/pr epost.

Vi tar ellers også imot henvendelser via fastlege, helsestasjon, skole, barnehage, spesialisthelsetjeneste og øvrig hjelpeapparat. I mange saker er dette nære samarbeidspartnere.


Publisert: 30.08.2018 19.44
Sist endret: 10.11.2020 15.12