Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Nittedal Hukommelsesteam
Telefon
67 06 24 70
Send e-post

Sykepleier i hukommelsesteam
Satu Delerud
Telefon: 904 74 999
Send e-post

Hvem kan få hjelp?

Du og/eller dine pårørende kan få hjelp:

 • ved mistanke om kognitiv svikt eller demenssykdom
 • til oppfølging etter demensutredning/demensdiagnose
 • til veiledning/oppfølging for å sikre en god hverdag

Du trenger ikke henvisning fra lege eller ha noen diagnose, ta kontakt for en prat.

Hva kan du få hjelp med?

Hukommelsesteamet

 • samarbeider med fastleger om utredning og oppfølging av personer med kognitiv svikt og mulig demens
 • gjennomfører kartleggings- og utredningssamtaler med pasienter og pårørende
 • vurderer behov for tjenester og kognitive hjelpemidler
 • hjelper hjemmeboende med demens til å få et individuelt tilpasset omsorgstilbud og en strukturert oppfølging
 • er en støtte for og gir informasjon til pårørende

Våre samarbeidspartnere:

 • fastlege
 • aktivitetsvenn
 • Røde Kors (besøksvenn)
 • diverse instanser i kommunen (hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, aktivitetstilbud, tildelingskontor, sykehjemsavdelinger, korttidsavdeling)
 • spesialisthelsetjeneste

Hvem jobber i hukommelsesteamet?

Sykepleier og lege jobber tett sammen med ansatte med kompetanse i demenssykdom.

Nyttige lenker

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 Nasjonalforeningen for folkehelsen

Almas hus

Demenslinjen

 


Publisert: 21.09.2016 12.48.13
Sist endret: 24.10.2018 15.00