Hvordan kan du involvere deg?

Vi ønsker å legge til rette for en forutsigbar dialog med deg som pårørende. Dialog om personlige og helsemessige forhold krever samtykke fra den du er pårørende for, når han/hun er over 16 år.

Vi snakker med den du er pårørende for om hvem han/hun ønsker åpenhet og samarbeid med. Ta gjerne kontakt med oss rundt dette tema eller snakk med vedkommende selv.

Hva kan vi tilby pårørende?

Det kan være krevende å være pårørende til en som er syk eller sliter. Vi kan tilby informasjon, veiledning og hjelp ut fra ditt eget behov.

Mange av kursene vi tilbyr er godt egnet for pårørende som syns livet går opp og ned.

ROM er et møte og en likeverdig dialog mellom de som står nær noen med rusproblemer, psykiske utfordringer, autisme, funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming, og fagpersoner. 

Les mer om ROM

Les om flere lærings- og mestringskurs

Les om Veiledningssenteret

Dersom din mor eller far har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom/skade har du rett på informasjon og oppfølging hvis det er nødvendig. Dette gjelder også om ditt søsken er alvorlig syk. 

Dersom dine foreldre er enig, kan du få tilbud om å snakke med helsesøster på skolen.

Les mer her

Har du noen i familien som mottar hjelp fra oss kan de be om en samtale. Du kan snakke med de som gir hjelpen, eller med fastlegen, helsesøster eller barnevernet.

Ulike bruker- og interesseorganisasjoner har tilbud for barn og unge som pårørende. Kontakt den aktuelle organisasjonen ved behov.

Relevante lenker

Les om pårørende's rettigheter

Pårørendesenteret

Hva nå? - når mor eller far til dine barn er syk

Informasjon om pårørendetilbud i ditt nærmiljø

Pårørendeveilederen