Flyktning og integrering


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Avdeling for bosetting og integrering

Adresse
Berget 2
1482 Nittedal
Send e-post

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi nyankomne innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og at de skal bli forberedt for deltakelse i yrkesliv og/eller utdanning. Om du har rett og plikt til introduksjonsprogram avhenger av hva slags oppholdstillatelse du har.

Deltakerne i programmet skal ha heldags- og helårsopplæring. En del av introduksjonsprogrammet kan være praksis på ulike arbeidsplasser. Deltakerne får introduksjonsstønad og tett oppfølging i samarbeid med oss.

Les mer om introduksjonsprogrammet

Grunnopplæring i norsk

Miljøhuset Gnisten AS tilbyr grunnopplæring i norsk med samfunnskunnskap til fremmedspråklige voksne, og har også ansvaret for norskundervisningen for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Mer informasjon om og påmelding til norskopplæring

Elever med annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Vi har organisert slik særskilt norskopplæring i innføringsgrupper:

-på barnetrinnet på Holumskogen skole
-på ungdomstrinnet på Nittedal Ungdomsskole

Når eleven har oppnådd tilstrekkelige ferdigheter i norsk, fortsetter eleven sin skolegang på sin nærskole.

Nyttige lenker

Les mer om introduksjonsprogram

Les mer om prøver i norsk og samfunnskunnskap eller statsborgerprøve


Publisert: 27.04.2018 07.57.01
Sist endret: 25.10.2018 13.59