Fysioterapi


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Fysioterapi for voksne

Telefon: 468 94 257
Epost: fysioterapi@nittedal.kommune.no

Fysioterapeuter

Vera Hild
Telefon: 468 94 257
Epost: vera.hild@nittedal.kommune.no

Claudia Kristiansen
Telefon: 906 15 388 Epost: Claudia.W.Kristiansen@nittedal.kommune.no

Linda Sørum Terjesen
Telefon: 990 93 373 Epost: linda.terjesen@nittedal.kommune.no

Kristoffer Naustdal Fysioterapeut Telefon: 915 78 913 Epost: kristoffer.naustdal@nittedal.kommune.no

Inger Berit Coll
Telefon: 482 58 356 Epost: inger.berit.coll@nittedal.kommune.no

Jenny Hammar
Telefon: 469 43 686 Epost: jenny.hammer@nittedal.kommune.no

Fysioterapi for barn og unge

Besøksadresse
Rådhusveien 1
1482 Nittedal

Atle Aunaas
Leder fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge
Telefon: 67 05 91 33
Epost: atle.aunaas@nittedal.kommune.no

Fysioterapeuter for barn og unge

Live Ulvan
Telefon: 489 50 178
Epost: live.ulvan@nittedal.kommune.no

Elisabeth Aagaard Hafting
Telefon: 900 20 315 Epost: elisabeth.hafting@nittedal.kommune.no

Nina Safri
Telefon: 406 18 261
Epost: nina.safri@nittedal.kommune.no

Om fysioterapitjenester

Hvordan får du hjelp av fysioterapitjenesten?

Barn og unge

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra andre. Eksempelvis helsesøster, lege, barnehage eller skole.

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne trenger ikke henvisning.

Voksne

Du kan få hjelp fra fysioterapitjenesten om du har utfordringer etter sykdom og/eller skade, eller har sammensatte behov. Du kan selv ta direkte kontakt, du trenger ikke henvisning fra lege.

Hva kan fysioterapeutene tilby?

  • undersøkelse, vurdering og behandling ved usikkerhet rundt barns bevegelsesutvikling
  • veiledning og trening for barn med funksjonsnedsettelse
  • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
  • undersøkelse/vurdering/veiledning i bevegelse og funksjonstrening
  • behandling og opptrening

Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene og helsesøster i kommunen.

Henvendelser og ventetid

Grunnet stor pågang vurderes henvendelser etter prioritet. Hvis din henvendelse blir satt på venteliste, vil du motta et brev med forventet ventetid.

Hva koster det?

Alle som får behandling hos fysioterapeut, må betale en egenandel.

Unntaket er:

  • barn under 16 år
  • personer som får behandling for godkjent yrkesskade
  • soldater i førsteganstjenste i forsvaret

Hos en kommunal fysioterapeut og avtaleterapeuter (fysioterapeut med driftstilskudd fra kommunen), betaler du en fastsatt egenandel definert i takstplakaten til HELFO, og ikke full timepris som du betaler hos en privat fysioterapeut uten avtale/driftstilskudd.

Størrelsen på driftstilskuddet viser i hvor stor grad fysioterapeuten tar inn pasienter på egenandel (100% = 36 timer per uke).

Frikort blir sendt automatisk i posten når/om du får rett til det. Fysioterapitjenester blir beregnet under egenandelstak 2.

Les mer om frikort

Transport

Du har rett på transport til fysioterapibehandling ved behov. Du betaler en egenandel fram til du får frikort. Fysioterapeuten bestiller transporten. Du er selv ansvarlig for å avbestille reisen når nødvendig.

Bassengtrening etter medisinsk behov

Bassengtrening er et behandlingstilbud for deg som trenger å øke eller bevare funksjonsnivå. Tilbudet er ledet av fysioterapeut, enten i gruppe eller individuelt. Bassengtreningen foregår på Døli pleie- og omsorgssenter.

Bassengtilbud er populært og har venteliste. Du må være selvhjulpen i garderoben eller ha med deg en medhjelper i garderoben.

Trening i instruert gruppe I bassenget trener vi bevegelighet, styrke, utholdenhet, koordinasjon og balanse for å oppnå bedre funksjon i dagliglivet. Hvilke gruppetreningstilbud vi har til en hver tid varierer ut ifra etterspørsel og kapasitet.

Varighet Det blir i treningsperioden tatt en fortløpende vurdering av effekten, inntil 12 ganger. Har du behov for videre trening i vann, vurderer fysioterapeuten sammen med deg om det er dette du trenger eller om du kan benytte deg av andre lokale bassengtilbud. Om behandlingen/treningen trenger fysioterapi, blir du satt på venteliste til en ny behandlingsrekke. Ingen får et varig tilbud og alle må belage seg på pauser innimellom treningsperiodene.

Styrke- og balansegruppe

Styrke- og balansegruppe er for hjemmeboende som har redusert balanse og er redd for å falle. De foregår på Døli pleie- og omsorgssenter.

Vi har fokus på styrke- og balanse øvelser. Du må kunne gå, med eller uten ganghjelpemiddel, og være motivert for å komme i gang med trening. Fysioterapeuten tester din styrke, balanse og ganghastighet før og etter avsluttet treningsperiode. Ut ifra en samlet vurdering og testresultatene vil du få plass i den gruppen som best møter ditt individuelle behov.

Treningen foregår to ganger i uken, og du får innvilget tilbudet for ett semester av gangen.

Forebyggende treningstilbud for seniorer "Sterk og Stødig"

Informasjonsplakat Sterk og Stødig

Vi står og går når vi trener så du må kunne bevege deg innendørs uten støtte.

Du må kunne reise til/fra treningen på egenhånd (vi bestiller ikke transport via Pasientreiser).

Du trenger ingen henvisning for å delta, men det er viktig at du tar kontakt med fysioterapitjenesten for påmelding før du møter opp til trening.

Pris
Treningen koster kr. 350,- pr. semester. 

Egentrening

Deltakere som tidligere har fått tilbud gjennom kommunal fysioterapitjeneste, kan benyttes seg av tilbudet.

Treningslokalet er på Døli pleie- og omsorgssenter. Treningen foregår på eget ansvar.

Vi søker frivillige instruktører til "Sterk og Stødig", ta kontakt om du eller noen du kjenner er interesserte.

Oversikt over private avtaleterapeuter

Nittedal fysikalske institutt

Fysioterapeut: Julie Folden

Størrelse driftstilskudd: 100 %

Spesialkompetanse: Ortopedi, redcord, kinesiotape, barn/spedbarn, inkontinens, svangerskapsrelaterte plager

Prioriterte pasientgruppe: Barn og nyopererte.

Fysioterapeut: Kari Natvig

Størrelse driftstilskudd: 100 %

Spesialkompetanse: Ortopedi, redcord, krystallsyke

Fysioterapeut: Gudmund Hoksvold

Størrelse driftstilskudd: 70 %

Spesialkompetanse: Ortopedi

Fysioterapeut: Maria Krog

Størrelse driftstilskudd: 30 %

Spesialkompetanse: Manuellterapeut

Slattum Fysioterapi & Akupunktur

Fysioterapeut: Hamid Monavari

Størrelse på driftstilskudd: 100%

Prioriterte pasientgrupper: Opererte pasienter, kroniske smertepasienter, pasienter med akutte nakke-og skuldersmerter samt hodepine, bekkenløsning med gangvansker, diverse frakturer.

Jobber ikke med barn 0-6 år, slag og amputasjoner.

Spesialkompetanse: Akupunktur kompetanse for muskel- og skjelettlidelser og smertebehandling.

Fysioglede

Fysioterapeut: Siv Rye Neraker, vikariat

Størrelse på driftstilskudd: 100%

Prioritet: Pasienter med behov for lymfødembehandling.

Spesialkompetanse: Komplett fysikalsk lymfødembehandling.

Aktiv Fysioterapi

Fysioterapeut: Marius Johannessen

Størrelse på driftstilskudd: 100 % 

Prioritet: Barn og nyopererte.

Spesialitet: Idrett og ultralyddiagnostikk.

 

Fysioterapeut: Emilie Hagelsteen Dalelid

Størrelse på driftstilskudd: 100 %.

Prioritet: Psykomotoriske pasienter, barn og nyopererte.

Spesialitet: Psykomotorisk fysioterapeut, utdanning fra Hioa 2010 og Master i psykisk helse Hibv 2015, A9 takstkompetanse. Redcord.

 

Fysioterapeut: Sissel Drege

Størrelse driftstilskudd: 100%

Spesialkompetanse: Nevrologi, ortopedi, redcord og svangerskapsrelaterte plager.

 

Fysioterapeut: Randi Finne

Størrelse på driftstilskudd: 100%

Prioritet: Barn

Hagan Helseklinikk

Fysioterapeut: Cathrine Hæhre

Størrelse på driftstilskuddet: 100%

Prioritet: Psykomotoriske pasienter 100%.

Spesialitet: Psykomotorisk fysioterapeut. Utdanning fra Hioa 2011. Før innføring av Master. Ikke A9.


Publisert: 19.09.2016 13.27.56
Sist endret: 29.10.2018 14.37