Temaplan kultur

Formannskapet besluttet 11. juni 2018 å sende forslaget til temaplan for kultur 2019 – 2022 på åpen høring med høringsfrist 30. august. Høringsfristen har nå gått ut, og det har kommet inn fem høringsuttalelser. Temaplan for kultur skal behandles i kommunestyret 19. november 2018.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Temaplan for kultur 2019-2022

Temaplanen omhandler virksomheten og ansvarsområdene til kulturenheten i Nittedal kommune. Forslaget til temaplan har to viktige formål. Det beskriver Nittedal kommunes egen kulturvirksomhet og peker ut muligheter for prioriteringer, og det omtaler kulturens viktige funksjon i samfunnet på et mer overordnet nivå. Høringsutkastet til temaplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra kulturenheten.

Temaplanen består av en hoveddel med to vedlegg. Som vedlegg foreligger et utvidet faktadokument om Nittedal bibliotek samt «Rammeplan for kulturskoler –mangfold og fordypning».

Temaplanen med vedlegg kan leses her:

temaplan for kultur_2019-2022

vedlegg_1_bibliotek

Vedlegg rammeplan_for_kulturskolen

Ved høringsfristens utløp hadde det kommet inn fem høringsuttalelser.

Trykk på lenkene for å lese høringuttalelsene:

høringsuttalelse_enhet_for_tilrettelagte_tjenester_og_enhet_for_psykisk_helse_og_rus

høringsuttalelse_nitedals_krudtvaerks_venner

høringsuttalelse_fortidsminneforeningen_i_oslo_og_akershus

høringsuttalelse_nittedal_biblioteks_venner

høringsuttalelse_akershus_fylkeskommune

 

 


Publisert: 23.10.2018 20.45.15
Sist endret: 24.10.2018 12.40