Lytt

17. mai-program for Nittedal 2024

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skolene og grendene i Nittedal har sine respektive 17. mai-komiteer bredt sammensatt av foreldre, frivillige og engasjerte i lokalmiljøene. Vi gjengir her programmet hver enkelt komité har satt opp. 

 

Slattum skole

Kl 10.45: Frammøte Skytta bo- og servicesenter

Kl 11.00: Kiosken åpner på skolen

Kl 11.15: Toget starter fra Skytta, og følger Brennaveien til Nittedalsveien og Skoleveien, fram til skolen. Søndre Nittedal skolekorps spiller marsjer. 

Kl 12.00. Toget ankommer Slattum skole. Skolekorpset spiller. Salg stoppes midlertidig. 

Kl 12.10. Det synges tre vers av "Ja, vi elsker". Fungerende rektor Silje Melhus ønsker velkommen. Det synges to vers av "Norge i rødt, hvitt og blått". 17. mai-tale v/ elevrådsleder Emelia Birkeland Knudsen. Det synges to vers av "Det går et festtog gjennom landet". 

Kl 12.40: Kiosken åpner

Kl 14.30 Arrangementet avsluttes

Holumskogen skole

Kl 08.00 Flagget heises på skolen

Kl 09.15 Oppstilling av barnetog ved Tufteparken

Kl 09.30 Toget går Laueveien-Tjernslia-Holumskogen-Morteveien-skolen

Kl 10.00 Velkomst og klassevis oppstilling i skolegården. Korpset spiller "Ja, vi elsker" (to vers), "Gud signe vårt dyre fedreland (ett vers) og "Norge i rødt, hvitt og blått (tre vers). Taler ved elevrådet og 17. mai-komiteen. 

10.30 Kiosken åpner, aktiviteter på fotballbanen, loddsalg. 

12.00 Trekning av vinnere

Elvetangen skole

Kl 10.30: Oppmøte Hakadal kirke

Kl 10.45: Togoppstilling

Kl 11.00: Toget går fra Hakadal kirke

Kl 12.00: Ankomst Elvetangen skole. Korpset spiller "Ja, vi elsker" og "Norge i rødt, hvitt og blått". Gratis is til barna. Velkommen ved rektor Iva Klara Vignejevic, tale for dagen ved Lara Hasle og Sindre Alisøy Gjerløy på 7. trinn. Tale for dagen ved ordfører Rune Winum, 

Kl 12.45: Blæser`n spiller

Kl 14.00: Trekning av fruktkurver. Dagen avsluttes etter loddtrekning. 

Ulverud skole

Kl 10.45: Frammøte ved Skytte bo- og servicesenter. 

Kl 11.15: Avgang for toget

Kl 12.00: Velkommen ved konferansier Christina Tanem Møller

Kl 12.10: Allsang - Fedrelandssalmen

Kl 12.15: Tale ved elevrådsrepresentanter Martine Otilie Storbye og Sølve Barman Skaare. 

Kl 12.25: Allsang "Ja, vi elsker"

Kl 12.30: Elevopptreden ved 5. trinn. Alle synger "Ulverudsangen". 

Kl 12.40: Søndre Nittedal veterankorps spiller

Kl 12.50: Bespisning og andre aktiviteter

Rotnes skole

Kl 09.30: Velkommen ved Anniken Røssing, leder FAU Rotnes skole. Tale ved elevene Ada Elisbeth Haugen Matvik og Vetle Skoglund. Fire vers av "Det går et festtog gjennom landet"

Kl 09.50: Avmarsk fra Rotnes skole, opp Skolemesterveien til Stasjonsveien. Toget kobles på toget fra Sørli skole kl 10.15 ved Helsesenteret i Stasjonsveien. 

Sørli skole

Kl 08.45: Oppmøte

Kl 08.50 Rotnes skolekorps ankommer Sørli skole

Kl 08.55: Velkommen ved FAU-leder Maiken C. Bakken

Kl 09.00: Flaggheising ved John-Ludvik Valen og elever ved 3. trinn. Fanfare under flaggheising. Ett vers av "Ja, vi elsker". Tale ved elevrådet, Tone Elise Holm og Sigurd Laupstad. Korpset spiller "Norge i rødt, hvitt og blått"

Kl 09.30: Avmarsj fra Sørli skole. Toget går Veselfrikks vei, Tyrihansveien, Korningsveien, Svartkruttveien, Branngata, Myrveien, Sagerudveien. Toget kobles på toget fra Rotnes skole kl 10.15 ved Helsesenteret i Stasjonsveien. 

Nittedal ungdomsskole

Kl 10.45: Ankomst. Det synges 3. vers av "Nittedalssangen". Tale for dagen ved ordfører Rune Winum. Det synges tre vers av "Ja, vi elsker" og tre vers av "Gud signe vårt dyre fedreland". 

Kl 11.30: Konsert med Rotnes skolekorps.


Publisert: 15.05.2024 09.58
Sist endret: 15.05.2024 10.01