Avdeling bolig og oppfølging psykisk helse og rus

 

Bolig

Vargveien bofellesskap er for deg som på grunn av psykiske lidelser har behov for å bo i en heldøgns omsorgsbolig. Bofellesskapet består av 6 boenheter, avlastningshybel og personalbase. Bofellesskapet skal være et trygt, godt og utviklende sted å bo.

Søke om bolig

Oppfølging psykisk helse

Vargveien har et ambulant team som gir individuell oppfølging til personer som opplever vansker med å fungere i det daglige på grunn av psykiske helseutfordringer.

Ved spørsmål, kontakt avdelingsleder eller Enhet for tildeling og forebygging.

Søke om oppfølging

Oppfølging rus

Vi gir  til personer som opplever vansker med å fungere i det daglige på grunn av rusutfordringer.

Ved spørsmål, kontakt avdelingsleder eller Enhet for tildeling og forebygging.

Søke om oppfølging

Oppfølging ROP

Tekst kommer

Ved spørsmål, kontakt avdelingsleder eller Enhet for tildeling og forebygging.

Søke om oppfølging

Oppfølging ungdom

Er du ungdom/ung voksen og har falt ut av skole eller jobb?

Det er sammensatte årsaker til at man ikke fullfører skolen eller klarer å stå i jobb. Ofte kan årsaken henge sammen med at man sliter med sin psykiske helse. Sammen med deg og ditt nettverk ønsker vi å bidra til at du kan gå opp nye veier for å nå dine mål. Vi samarbeider med NAV, ungdomsteamet, skole, bedrifter, BUP/DPS, eller andre som det vil være naturlig å samarbeide med.

Vårt mål er å hjelpe deg med det som er viktig for nettopp deg.

Du kan søke selv, eller bli henvist fra andre.

Ved spørsmål, kontakt miljøarbeider eller Enhet for tildeling og forebygging.

Søke om oppfølging

 

Sist endret 29.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Vargveien 3, 1488 Hakadal
Leder bolig og oppfølging

IMG_2898

Miljøarbeider ungdom
 
Login for redigering