Budsjett og handlingsplan 2019-2022

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rådmannens forslag til handlingsplan 2019-2022 legger grunnlaget for fortsatt utvikling i Nittedal.

Hovedsiktemålet med budsjett og handlingsplan er å videreutvikle Nittedal kommune til det beste for innbyggerne.

– Vi er inne i en periode hvor kommunen prioritere byggeprosjekter noe mer. Dette gir også mulighet for modernisering av kommunen, sier rådmann Finn Christian Brevig.

Investeringene vil medføre økte finanskostnader som vil medføre et behov for å redusere kostandene i driften. Det opereres i handlingsplanen med et behov for kostnadsreduksjoner på ca. kr 21 mill., mens disse kommer opp i samlet ca. kr 67 mill. i 2021 fra dagens nivå. Det er med andre ord til sammen et behov for kostnadsreduksjoner på ca. kr 67 mill.

– Kostnadsreduksjonene skal skje gjennom at vi arbeider smartere, ved å utnytte mulighetene vi har for et bedre tverrsektorielt samarbeid og gjennom gode prosesser som får fram nye idéer og innovasjon, forteller rådmann Brevig.

Budsjettforslaget for 2019 er i følge rådmannen stramt og det er lagt opp til en «steg for steg»-strategi.

– Med tanke på at kommunen må forberede seg på økt gjeld og økte finanskostnader, er det etter mitt skjønn viktig og ikke gå fortere fram med investeringene enn at vi har nødvendig grad av økonomisk forsvarlighet, framholder Brevig.

Det er ellers lagt til grunn noen sentrale forutsetninger for innstillingen hvor de viktigste er:
En del tidligere planlagte investeringer avventes til vi har oversikt over den videre økonomiske utviklingen. Kommunestyret vil vurdere dette i egen sak.
Vurdere vekstmålet slik at investeringsbehovet etter handlingsplanperioden potensielt blir noe lavere.
Øke marginene på disposisjonsfond slik at vi har en økt økonomisk reserve. Dette foreslås foretatt gjennom det rådmannen vil kalle en teknisk endring av den økonomiske handlingsregelen. Behovet for kostnadsreduksjoner videreføres i samsvar med gjeldende handlingsregel, men vi låner noe mer og forbruker noe mindre fra disposisjonsfond. Dette gir mer penger på konto.

– Det er mye som tyder på at kommunen vil være tjent med en større buffer i årene som kommer. Derfor legges det opp til å bruke noe mindre fra disposisjonsfond enn det dagens handlingsregel skulle tilsi, sier Brevig

Som kjent, har kommunen bygd ny kirke og Kulturverket Flammen. Ny Nittedal ungdomsskole er på gang, og rådmannen er innstilt på bygging av ny barneskole, svømmehall og idrettshall på Elvetangen. Kostnaden på Nittedal ungdomsskole er beregnet til maksimalt 373 mill., mens Elvetangen-prosjektet er gitt en kostnadsramme på kr 936 mill. og med en forventningsverdi på kr 877 mill., utearealer med nye fotballbaner samt ny og trafikksikker veiløsning inkludert.

– Med de foreslåtte tiltakene anser jeg at vi ruster oss for framtidige behov, samt at kommunen også i framtiden vil kunne opprettholde en forsvarlig økonomi. Sammen med alle engasjerte og dyktige medarbeidere er jeg overbevist om at vi vil lykkes med de store utfordringene kommunen nå står overfor. Dette får vi til, avslutter rådmann Finn Christian Brevig.

Les forslag til handlingsplan her


Publisert: 29.10.2018 09.08
Sist endret: 25.01.2019 10.50