Derfor er det fare for nye ras

Et stort område er evakuert og sperret av etter raset på Li. Det er det svært gode grunner for.

Til nå har geoteknikerne konstatert at det er kvikkleire både nord og vest for rasstedet. Nå undersøkes prøver som er tatt i sør. Vi vet ennå ikke om det er kvikkleire også der.

Kvikkleire er betegnelsen på en spesiell type leire som ved overbelastning kan kollapse.

Altså: Dersom bakken over kvikkleiren belastes med vekt eller forstyrres på annen måte, kan den rett og slett rase sammen og bli til våt søle. Hvor mye vekt eller forstyrrelser som trengs for å utløse nye ras, vet ingen.

Dersom det er folk i området og bakken raser sammen, vil ingen ha mulighet til å komme seg unna.

Evakueringsområdet og gjerdene er satt ut fra en faglig vurdering av hvor det er trygt å oppholde seg. Det er satt ut vakter for å passe på at ingen uvedkommende kommer seg inn i området. Årsaken til at dette håndheves strengt er kun med tanke på sikkerhet.

Det er på grunn av det potensielle omfanget av et nytt ras at vi håndhever sperringene strengt. Derfor er det også viktig at publikum holder seg utenfor gjerdene. Å gå innenfor er farlig.

 

Ordfører Hilde Thorkildsen sier at folks sikkerhet er det absolutt viktigste.

 – Det er risikoen for nye ras og det potensielle omfanget som er årsaken til at vi har evakuert mange innbyggere, sier ordfører Hilde Thorkildsen.

– Nå lytter vi til fagfolk, som råder oss til å være svært forsiktige med å slippe folk inn i dette området. Da er vi det, sier hun.

 Kvikkleireskred kan spre seg raskt til større områder.

Norges Geotekniske Institutt (NGI), som bistår Nittedal kommune etter raset på Li, sier at slike skred kan spre seg raskt til større områder. Erfaringsmessig skjer en slik utvikling relativt raskt etter at det første skredet er skjedd. I dette tilfellet er man derimot usikre på om skredmassene som nå ligger i Nitelva bidrar til å destabilisere skråningen bakenfor.

Når elvevannet vasker bort skredmassene, er det fare for at skredområdet aktiveres på nytt, og at det dermed kan gå nye ras.

 – Vurderingen er at rasområdet er usikkert og at konsekvensene av nye skred potensielt kan være store. Derfor er vi svært strenge og slipper ikke folk inn i området, sier ordfører Hilde Thorkildsen.

 

 


Publisert: 20.09.2019 16.16
Sist endret: 04.12.2019 14.23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?