Flomvollen på Elvetangen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I dag signerte Laila Jensen på vegne av Nittedal kommune på at vi offisielt overtar flomvollen på Elvetangen fra NVE. Flomvollen skal holde en 200-årsflom med klimapåslag og vil sørge for at Hakadal ungdomsskole ikke skal oppleve flom og lekkasjer på grunn av overvann igjen. Prosjektet har vært et samarbeid mellom NVE og Nittedal kommune der NVE har bygget vollen med Nittedal kommunes innspill.

«Det har vært et godt samarbeid mellom NVE og Nittedal kommune, og vi er glade for å ha fått flomvollen ferdig i tide og nå overta den. Dette var viktig å ha på plass for ungdomsskolen og idrettslaget, men ikke minst viktig å ha på plass før vi bygget ny barneskole på Elvetangen,» sier Laila Jensen, daglig leder i Nittedal eiendom KF som har hatt ansvar for prosjektet.

Arbeidet med å bygge flomvollen startet høsten 2017 og var ferdig i fjor høst. Nå har vollen vært i bruk en stund for å se at alt fungerer, før kommunen overtok ansvar og drift. Flomvollen har tre pumpestasjoner som automatisk pumper vann som har kommet ned i sluk og kummer inne på Elvetangenområdet. Når vannet i kummene når et visst punkt, setter pumpene automatisk i gang med å sende vannet ut i Nitelva.

«Vi håper dette anlegget vil være til stor nytte og glede for innbyggerne i Hakadal,» sier Toril Hofshagen, regionsjef i NVE. «Samarbeidet har vært bra, og effektiv utførelse i regi av NVEs egen anleggsenhet har ført til lavere kostnad enn først anslått. Det er alltid gledelig.»

Budsjettet for flomvollen var opprinnelig 28,3 millioner kroner, men endelig kostnad har blitt 21,7 millioner kroner. NVE betaler 70% av regningen, mens Nittedal kommune dekker 30%.

Bilde: Laila Jensen fra Nittedal Eiendom KF og Toril Hofshagen og Kenneth Brakstad fra NVE. (Foto: Stine Strachan)

Fakta:

  • Det gikk med 20 000 tonn masser for å bygge vollen.
  • Pumpestasjonene kan pumpe ut 650 liter vann i sekundet – det er mer enn tre badekar fulle av vann i sekundet.
  • Gangveien på flomvollen er 780 meter lang og har gatelys. Den blir asfaltert når vollen har satt seg.
  • I følge NVEs flomvarsling, er det ikke flomfare i området per nå. Følg med på varsom.no for oppdateringer!

Publisert: 24.05.2019 14.55
Sist endret: 24.05.2019 14.57