Forslag til planstrategi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Plan– og bygningsloven § 11-1 stiller krav om at kommunen i forbindelse med arbeidet med kommunal planstrategi skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner.

Etter behandling i Nittedals formannskap 20.5.2020 gjøres forslag til planstrategi 2020-2023 for Nittedal kommune offentlig for evt. innspill. Forslaget vil være offentlig i 30 dager. Frist for innspill er 22. juni 2020, men vi ber om at innspill om mulig oversendes tidligere, for eksempel innen 15.juni.

Formannskapet vil behandle saken 22.juni, og kommunestyret vil fatte endelig vedtak 25.juni.

Innspill til vedlagte planstrategiutkast (merkes «Planstrategi») ønskes primært oversendt digitalt til: postmottak@nittedal.kommune.no, eller pr post til: Nittedal kommune, Sektor for miljø og samfunn, Pb 63, 1483 Hagan.

Forslag til planstrategi kan leses her

Utfordringsnotat kan leses her


Publisert: 10.06.2020 12.31
Sist endret: 10.06.2020 12.34