Gjenvinningstasjonene er stengt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Koronapandemien:
ROAF stenger alle sine gjenvinningsstasjoner fra og med lørdag 14. mars.


Miljøbilkjøringen vil også bli innstilt, og kommende hentinger av farlig avfall og småelektronikk vil således ikke bli gjennomført. Dette er et risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene, som avfallsinnsamling og avfallsbehandling, samt for å bidra til redusert spredning av viruset.

Avfallsinnsamling og avfallsbehandling er en del av samfunnskritiske funksjoner, og i en situasjon med omfattende smittespredning er det viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer, og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Vi ber våre innbyggere hjelpe oss slik at tjenesten kan opprettholdes:

  • Sørg for at avfallet er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i avfallsbeholderen din, og knyt posene ekstra godt. Da beskytter du renovatører og operatører mot potensiell smitte fra avfallet.
  • Ikke sett fra deg avfall ved siden av overfylte beholdere. Det tiltrekker seg fugler og skadedyr, og renovatørene utsettes for nærkontakt med avfallet når de må rydde opp etter deg.
  • Kast aldri avfall i naturen, men bruk søppelkassene i nærheten. Finner du ingen, ta med deg avfallet hjem og kast det der.
  • Sørg for god sortering av avfallet ditt. Matavfall i grønne poser, papir i egen beholder, glass- og metallemballasje i returpunkt for dette. Plastemballasjen skal kastes sammen med øvrig restavfall.

Det er ikke mer enn en kortvarig stans i innsamlingen som skal til, før avfallsbeholdere, brønner og containere blir overfylte. En stans i både avfallsinnsamling og avfallsmottak kan i tillegg til fare for økt smittespredning, også medføre betydelig risiko for skade på natur og miljø.

ROAF har satt krisestab og er i beredskap. Vi trenger innbyggernes hjelp nå.

På roaf.no finner du alltid oppdatert informasjon rundt vårt tjenestetilbud og eventuelle endringer under koranapandemien.

For ytterligere informasjon, ta kontakt:

Synnøve Bjørke
Adm.dir i ROAF
913 23 226


Publisert: 16.03.2020 15.17
Sist endret: 18.03.2020 10.51