Godkjenning av listeforslag og listekandidater

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Valgstyret behandlet saken i møte 13.05.2019 sak 6/19 hvor Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyrevalget 2019 i Nittedal kommune:

 • Listeforslaget til Alliansen godkjennes ikke.
 • Listeforslaget til Arbeiderpartiet godkjennes.
 • Listeforslaget til Demokratene godkjennes.
 • Listeforslaget til Fremskrittspartiet godkjennes med følgende endring: Kandidat nummer 15 Mikael Stenberg tas ut. Det vil ikke bli satt inn en ny kandidat, og det settes strek etter kandidat nr. 14.
 • Listeforslaget til Høyre godkjennes.
 • Listeforslaget til Kristelig folkeparti godkjennes med følgende endring: Kandidat nummer 31 Morten Tretterud Lund og kandidat nr. 32 Kjetil Svensson tas ut, og det settes strek etter kandidat nr. 30.
 • Listeforslaget til Miljøpartiet De Grønne godkjennes.
 • Listeforslaget til Rødt godkjennes.
 • Listeforslaget til Senterpartiet godkjennes.
 • Listeforslaget til Sosialistisk Venstreparti godkjennes.
 • Listeforslaget til Venstre godkjennes.

Saksdokumentet kan du lese på via denne linken  (.pdf)

Link til listeforslag (.pdf)

Jfr. Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) § 6-8 kan man klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Dette må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.

§ 6-8. Klage

Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.


Publisert: 15.05.2019 10.37
Sist endret: 15.05.2019 13.20