Gradvis åpning av barnehager og skoler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regjeringen har bestemt at barnehagene åpner igjen fra mandag 20. april og senest 27. april. Her er detaljene for hvordan dette vil foregå i Nittedal.

Denne informasjonen gjelder først og fremst de kommunale barnehagene, men regjeringen har utarbeidet en korona-veileder som gjelder både private og kommunale barnehager.

Denne veilederen finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/korona-veileder-for-barnehager-er-klar/id2697618/

De private barnehagene bestemmer selv når de åpner, så lenge de gjør det senest 27. april.

De kommunale barnehagene vil åpne gradvis fra 20. april. Vi prioriterer de mest utsatte gruppene først. Vi er også klar over at mange barn vil ha behov for ny tilvenning etter at de har vært borte fra barnehagen i mange uker.

I løpet av uken fram mot 27. april, vil alle barn som ønsker det få et tilbud. Tilbudet vil bli noe redusert, spesielt de første dagene.

Alle ansatte i de kommunale barnehagene får opplæring i smittevern, basert på veilederen fra regjeringen.

Alle foresatte blir informert om organisering og gjennomføring fra sin barnehage. Dette inkluderer rutiner om smittevern som håndvask og hygiene.

Barnehagene blir vasket utenom åpningstiden. Toaletter og berøringsflater blir i tillegg vasket i løpet av dagen. Det samme gjelder lekene, også uteleker og apparater, som blir vasket og tørket av i løpet av dagen.

Organisering i de kommunale barnehagene:

* Barna deles inn i grupper
* En gruppe = en voksen per tre barn for barn under tre år eller en voksen per seks barn for barn mellom tre og seks år.
* Barna leveres i intervaller. Foresatte får nærmere informasjon om dette fra den enkelte barnehage.
* Barna blir levert og hentet ute
* En stor del av dagen vil bli tilbrakt utendørs
* Inndeling i soner slik at grupper av voksne og barn bruker samme område hele tiden.

Skolen for 1. - 4. trinn og SFO vil åpne fra og med 27. april. Regjeringen er i ferd med å utarbeide nasjonale retningslinjer, som vil komme mandag 20. april. Vi vil komme tilbake til detaljene rundt gjenåpning av skolene etter dette.


Publisert: 17.04.2020 14.29
Sist endret: 17.04.2020 14.29