Gradvis åpning av fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten - både instituttene og de kommunale tjenestene - gjenopptar denne uken sin virksomhet med en-til-en konsultasjoner, i tråd med veiledningen som er gitt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


  • Tjenesten tar først kontakt med innbygger per telefon (kartleggingssamtale) for å avklare om det kan gjennomføres hjemmebesøk.
  • For pasienter og brukere som har symptomer på, mistanke om eller har konstatert luftveisinfeksjoner, eller er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, benyttes telefon/videokonsultasjon.
  • Det skal vurderes om fysisk konsultasjon er nødvendig, eller om videokonsultaksjon eller lignende kan benyttes.
  • Behov for ledesager skal begrenses til et minimum, fortrinnsvis én.
  • Rutiner for avstand og unødvendig fysisk kontakt gjelder fortsatt.
  • Ansatte vil følge kommunens rutiner for bruk av smittevernutstyr, og etter behov for nærkontakt.

Publisert: 22.04.2020 15.56
Sist endret: 22.04.2020 15.56