Handlingsplan 2020-2023

I rådmannens forslag til handlingsplan 2020-2023 fortsettes arbeidet med å modernisere og effektivisere kommunen.

Målet med rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for 2020-2023 er å sikre at Nittedal kommune fortsatt skal være et godt sted å vokse opp og bo, og at innbyggerne får alle de tjenestene de behøver.

– Nittedal kommune er inne i en periode med høy aktivitet og økte kostnader. Det preger handlingsplanen. Samtidig er målet å utvikle en kommuneorganisasjon som framstår som innbyggerorientert, moderne, effektiv og med fokus på kvalitet, sier rådmann Finn Christian Brevig.

Dette er hovedpunktene fra handlingsplanen:

  • Sentrale mål for utvikling av kommunen er å oppnå økt effektivitet, redusert byråkrati og god utnyttelse av de muligheter ny teknologi gir. Det å arbeide smartere og ta i bruk nye arbeidsmetoder, herunder forbedre det tverrfaglige samarbeidet, er viktige ingredienser for å nå målene. Alt dette vil bidra til bedre utnyttelse av kommunens samlede ressurser og der i gjennom bidra til å opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne på en god måte.
  • Ferdigstillelse av skole og nærmiljøanlegg inkludert svømmeanlegg og ny veiløsning på rv4 er tatt inn med 1,03 milliarder kroner. Rammen er økt fordi kostnaden til vei er beregnet til å bli om lag 100 millioner kroner høyere.
  • Kommunen må låne penger for å gjennomføre investeringene, og får dermed høyere utgifter til renter og avdrag. For å håndtere økte kostnader til investeringer, må kommunen redusere andre kostnader med til sammen ca. 70 millioner kroner for perioden 2019-2021.
  • Kostnadsreduksjonene skjer gjennom modernisering og effektivisering.
  • Det er viktig å finne ønsket balanse mellom nivået på investeringer og kvalitet i tjenestene.

– Kommunen har etter rådmannens skjønn nådd et tak når det gjelder investeringer og låneopptak, sier Brevig.

– Som følge av mer enn en dobling av finanskostnadene på få år, er kommunens administrasjon inne i en relativt krevende omstillingsprosess. Det er viktig å gjennomføre denne omstillingen før man går videre med ytterligere investeringer, sier Brevig.

Last ned rådmannens forslag til handlingsplan 2020-2023


Publisert: 05.11.2019 17.04
Sist endret: 04.12.2019 14.23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?