Hvorfor må vi koke vannet?

Det ligger en hovedledning for vann inn til hele Nittedal kommune midt i rasfeltet. Raset ødela den. Det ga et trykkfall i store deler av ledningsnettet i Nittedal, også så langt unna raset som Hakadal.

 

Et trykkfall i vannledningene gjør at man kan få innsig av forurensing i rørledningene. Et slikt trykkfall gjør at vi med en gang sender ut kokevarsel for å sikre at ingen blir syke, i tilfelle vannet er blitt forurenset.

 

Straks etter raset lagde vi en plan for prøvetaking mange steder i kommunen. Det tar et døgns tid fra man tar en prøve til man har svaret på om vannet som er tappet er forurenset. De første prøvene som ble tatt umiddelbart etter raset kan vi ikke stole helt på, da de kan være av det vannet som var i rørledningen før vannet ble forurenset.

 

Minimumskravet fra mattilsynet for å melde vannet trygt er 2 påfølgende rene prøver med minst et døgns mellomrom. Ved så store hendelser som raset på Li anbefaler mattilsynet flere dager med prøver.

 

Hvorfor kan man drikke vannet i noen områder?

Vi har opphevet kokevarslet i 3 områder. Både vi og NRV har overvåkning flere steder på vannforsyningssystemet. Ut fra disse systemene så vi at noen områder sannsynligvis ikke var berørt av hendelsen. Dette har vi fått bekreftet ved å gå nøye gjennom data fra overvåkningssystemet, i tillegg til at alle prøver tatt  i de tre sonene har vært bra.


Publisert: 20.09.2019 15.09
Sist endret: 04.12.2019 14.23

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?