Koronaberørte kan få betalingsutsettelse på kommunale avgifter

Kommunale avgifter forfaller 1. april: Permitterte, arbeidsledige og selvstendige næringsdrivende/frilansere kan få utsatt frist for betaling av kommunale avgifter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


- Mange er permittert eller arbeidsledige som en konsekvens av koronaviruset. Det setter familier og enkeltpersoner i en vanskelig situasjon. Derfor gir vi nå muligheten til å be om betalingsutsettelse av kommunale avgifter, sier fungerende ordfører Inge Solli.

- Det er viktig for oss å ivareta alle innbyggere i Nittedal kommune. Jeg er glad for at vi nå har funnet en enkel løsning på betalingsutsettelse for de som rammes økonomisk av koronapandemien, sier fungerende varaordfører Helge Fossum.

Det er ikke anledning til å gi fritak, siden gebyrene baseres på selvkost hvor alle betaler sin andel.

Nittedal kommune har laget en enkel ordning for å sende inn dokumentasjon på permittering, innvilget søknad om dagpenger eller omsetningssvikt i næring. Slik skal alle få enkel saksbehandling om betalingsutsettelse. 

- Dette skal vi gjennomføre på en ubyråkratisk måte som samtidig ivaretar personvernet. Vi trenger enkel dokumentasjon på at du er berørt av permittering eller er på dagpenger. Når vi har fått denne dokumentasjonen vil du få innvilget utsettelse, sier fungerende ordfører Inge Solli.

-  Det er begrenset hva vi som kommune kan gjøre i denne vanskelige tiden. Likevel kan betalingsutsettelse være et lite bidrag for å opprettholde viktige arbeidsplasser i Nittedal, fungerende varaordfører Helge Fossum.

Også små og mellomstore bedrifter med færre enn 100 ansatte kan få utsatt frist for betaling av kommunale gebyrer. 

- Bedriftene er viktig for Nittedalssamfunnet. Vi ønsker derfor å ta vare på disse og bidra til at det kan bli lettere å holde seg gående i tiden vi nå er i, forklarer Solli.

Betalingsutsettelsen vil gjelde til 1. august. Dersom koronasituasjonen blir langvarig vil kommunen vurdere ny utsettelse.

Det er noen betingelser for å få betalingsutsettelse:

  • Det gis ikke betalingsutsettelse hvis du ikke har betalt tidligere kommunale avgifter 
  • Dokumentasjonen du sender inn skal enten være permitteringsvarsel fra din arbeidsgiver eller innvilget søknad om dagpenger fra NAV. For personlig næringsdrivende må det dokumenteres omsetningssvikt.
  • Dokumentasjonen skal i utgangspunktet sendes inn kryptert, les mer om det hos datatilsynet her: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/kryptering/ 
    Krypteringsnøkkel sendes sammen med navn som SMS til telefonnummer 977 66 301.  
    Du bestemmer selv om du sender kryptert eller ukryptert dokumentasjon.       
    Dokumentasjon sendes til gebyr@nittedal.kommune.no
  • Etter at du har fått innvilget utsettelse vil du få ny faktura med ny forfallsdato. Dette vil komme som en betalingspåminnelse, men uten renter og gebyrer. 

Fungerende ordfører Inge Solli kan også melde om økt fleksibilitet ved betaling av 2. termin for alle innbyggere i Nittedal kommune.

- Nittedal kommune har fra og med andre termin for kommunale avgifter, 1. juli til 31. desember, muligheten til å tilby oppdeling av fakturabeløpet for andre termin over flere innbetalinger. Innbyggerne kan da selv velge om de vil betale per måned eller alt på en gang, forklarer han. 

Løsningen er klar i løpet av april 2020 og man får tilgang til den ved å logge seg inn på «Min side» på nittedal.kommune.no.

 


Publisert: 31.03.2020 12.57
Sist endret: 31.03.2020 12.57