Kurs for pårørende til personer med demens

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Frist for påmelding: 1. februar 2020.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er pårørendeskolen?

 • Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom
 • Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon
 • Gjennom forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrig familie
 • Du treffer andre pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området

Spørsmål og påmelding kan rettes til hukommelseskoordinator Satu Delerud, telefon 904 74 999.

Hva inneholder kurset?
Kurset er lagt opp over fem samlinger, kl 18.30-20.00, med følgende temaer:

 • 10.02: Sykdomslære (Markerud gård)
 • 24.02: Vergemålslovgivning (Markerud gård)
 • 09.03: Kommunikasjon (Markerud gård)
 • 23.03: Pårørendes opplevelser/erfaringer (Markerud gård)
 • 30.03: Tilbud i kommunen (Skytta demenssenter)

Pårørendeskolens målsetting

 • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer
 • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens
 • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet
 • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon

Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem skal forbli mellom deltakerne.

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det.

Kursavgift kr. 500 per deltaker. Dette inkluderer forelesninger, kursmateriale og servering.


Publisert: 06.01.2020 15.17
Sist endret: 07.01.2020 09.31