Melder saken inn for fylkesmannen

Nittedal kommune ber fylkesmannen vurdere håndteringen av voldsepisoden på Li skole.  

I møte i formannskapet i Nittedal kommune den 03.04.2017 orienterte administrasjonen formannskapet om hva som er gjort, både i forkant og etterkant av voldsepisoden som skjedde på Li skole den 24.03.2017.

Formannskapet tok til orientering tiltakene kommunen har gjennomført i forbindelse med saken. Kommunen vil nå be fylkesmannen vurdere om saken er håndtert i tråd med opplæringsloven.  

– Det er viktig for oss å lære av denne saken. Derfor har vi nå valgt å be om fylkesmannens gjennomgang, sier ordfører Hilde Nysten Thorkildsen.   

Oppretter mobbeteam
I møtet fikk formannskapet en orientering om hvordan skolene i Nittedal styres, kommunens arbeid mot mobbing, og Vi bryr oss-samarbeidet. Politiet var til stede og orienterte blant annet om status i etterforskningen.

Kommune, skole og foreldregruppen (FAU) ved Li skole har iverksatt en rekke tiltak etter hendelsen.  

  • Det opprettes et kommunalt mobbeteam.
  • Kommunen har flyttet en person i utekontakten til Li skole. I første omgang frem til sommeren.
  • Li skole endrer måten inspeksjon gjennomføres på.
  • Skolen skal benytte nye verktøy for å kartlegge elevmiljøet og eventuelle utfordringer på det enkelte trinn.
  • Skolen skal gjøre lærerne bedre rustet til å følge med og fange opp hva som rører seg blant elevene.
  • Ledelse og lærere vil få kompetanseheving gjennom kurs i volds- og konflikthåndtering.

Ordføreren er tilfreds med at formannskapet gav sin tilslutning til tiltakene som kommunen redegjorde for.  

– Barnas interesser må komme først. Jeg er særlig glad for at vi forsterker innsatsen mot mobbing i hele nittedalsskolen når vi nå oppretter et kommunalt mobbeteam, sier ordføreren.

Publisert av Tom Kvernhaugen. Sist endret 03.04.2017
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering