Nå skal kodene bak "Fisut" og "Rulse" knekkes

Per Kristen Gisleberg trenger din hjelp for å samle inn stedsnavn.

Hver eneste sving, topp, myr og søkk har sitt eget navn. Nå skal Nittedal kommune i samarbeid med Nittedal historielag kartlegge opprinnelsen til stedsnavnene i bygda.

En kikk på et lokalt kart kan få de fleste til sperre opp øynene og pådra seg nysgjerrige rynker over nesa:

Hvor kommer navn som "Fisut" og "Rulse" fra? Eller hva med "Meninga", "Toreren" eller "Sovaro"? Uansett svar er en ting sikkert - navnene er ikke tilfeldige.

– Stedsnavn er bærere av lokal kultur og forteller mye om identiteten til et lokalsamfunn, sier Per Kristen Gisleberg, konsulent for friluftsliv i Nittedal kommune.

Han koordinerer innsamlingsaksjonen, og har allerede registrert et titalls forklaringer. Nå trenger han din hjelp for å dokumentere flere.

Derfor inviterer navneinnsamlerne til et stort "navneverksted". Dette vil foregå i Kulturverket Flammen (Lillesalen) 7. Februar kl 18.00.

Innsamlingsaksjonen finansieres med midler fra Kulturdepartementet, og det er Språkrådet som administrer prosjektet på landsbasis. Flere kommuner rundt omkring i landet er allerede godt i gang, og det rapporteres om stort engasjement fra mange hold.

– Det er mange forklaringer bak ulike stedsnavn, sier Gisleberg.
– Noen navn er blitt til på grunn av geografi, at stedet ligger på en kolle eller nede i en dal. Andre navn er blitt til fordi det har skjedd noe spesielt der, eller at det har bodd personer der som har utmerket seg på en eller annen måte. Det er mange årsaker til at navn blir til. Nå vil vi finne ut av bakgrunnen for stedsnavn i Nittedal, sier Gisleberg.

– En redaksjonskomité bestående av folk fra både historielaget og kommunen vil lede arbeidet framover. Vi vil systematisk samle inn og registrere stedsnavn. Målet er å samle så mange navn som mulig, enkelt og greit, sier Gisleberg.

Se her for mer informasjon og hvordan registrere stedsnavn

FAKTA

 

  • Nittedal kommune og Nittedal historielag samer inn stedsnavn og forklaringer bak navnene.
  • Prosjektet finansieres av Kulturdepartementet, og administreres av Språkrådet
  • Prosjektet er helt avhengig av innspill fra innbyggere og folk med kunnskap om stedsnavn i Nittedal
  • Målet er å samle inn så mange navn som mulig

NOEN NAVN


Linfåningen - Linfåningen er navnet på myra som strekker seg nordover fra Høgdaveien og øst for vanntårnet. For å lage lin til veving, ble linstenglene lagt i bløt før de ble bearbeidet. Lina ble behandlet slik at de lange fibrene ble skilt fra de delene på stengelen som ikke var nyttbare. Å fåne er å lage trevler.

Høldippelen - Oppdemmet vann med en demning som ble bygget i 1960. Vannet ble brukt til drikkevann inntil 1989. Når er det et mye brukt utfartsmål og badevann for nærområdet. Høldippelen har antakelig forklaring i det norrøne ordet holdepill, som betyr tjern (depill) i fordypning (hol) Før oppdemming i var dalen dyp og med ei myr med et bunnløst vannhull i, sier en som husker hvordan det så ut.

Vivangstjern - Vivangstjernet ligger nordvest for Rundkollen i Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat. Det er det høyest beliggende tjernet i Nittedal. Navnet Vivang er et gammelt ord for dvergbjørk.


Publisert: 01.02.2019 14.26
Sist endret: 15.02.2019 13.33

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?