Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020

Bufdir lyser nå ut en nasjonal tilskuddsordning med søknadsfrist 13. desember

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Eksempel på hva man kan søke midler til: Tiltak som bedrer mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter. 

Søknadsfristen er 13.desember 2019.

Les mer om tilskuddsordningen her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Eventuelle spørsmål kan rettes til Aleksander Viker på e-post: aleksander.sveinson.viker@nittedal.kommune.no


Publisert: 27.11.2019 17.07
Sist endret: 04.12.2019 14.23