Lytt

Nittedal følger den nasjonale forskriften fra og med 26. april

Fra og med mandag 26. april er det besluttet at tiltaksnivået nedjusteres til den nasjonale forskriften, også kalt kapittel 5. Det innebærer blant annet endringer for arrangementer, idretts- og fritidsaktiviteter for voksne og servering av alkohol.

Nittedals lokale forskrift vil gjelde i tillegg til den nasjonale, som blant annet innebærer krav om munnbind i butikker og på offentlig plasser, samt restriksjoner på å reise inn og ut av kommunen i forbindelse med treninger og fritidsaktiviteter.

Kommunens treningssentre gjenåpnes forsiktig med veiledning fra kommuneoverlegen. Det innebærer maks kapasitet på 20 personer som trener samtidig, at sentrene kun åpnes for Nittedals innbyggere, og at smitteverntiltak som 2 meter avstand blir overholdt.

- Smitten har vært synkende, og jeg er glad for at vi nå får smittevernregler som er tilpasset vår utvikling. Dette er en forsiktig og kontrollert gjenåpning av nittedalssamfunnet, og det er fortsatt like viktig å forholde seg til de reglene som gjelder både lokalt og nasjonalt. Begrens din sosiale kontakt, hold avstand og bruk munnbind, sier ordfører Inge Solli.

Svømmehallene i Nittedal er inntil videre kun åpnet for skolesvømming, organisert svømmetrening for de under 20 år, toppidrettsutøvere og for rehabilitering. Det planlegges å åpne svømmehallene mandag 3. mai, dersom smittesituasjonen tillater det.

Her er de nasjonale tiltakene i sin helhet. Tiltakene er gjeldende fra og med mandag 26. april.

 

Lokal forskrift

§ 1. Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å begrense spredning av covid-19.

Den nasjonale covid-19-forskriften gjelder.

Forskriften gjelder i Nittedal kommune.

Innbyggere oppfordres til å sette seg godt inn i nasjonale råd og anbefalinger om smittevern (helsenorge.no).

§ 2. Munnbind

Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer.

For serveringssteder med skjenkebevilling og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 3. Breddeidrett og andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

For breddeidrett og andre fritidsaktiviteter hvor barn, ungdom eller voksne samles innendørs eller utendørs gjelder den nasjonale covid-19-forskriften.

Den som har symptom på virusinfeksjon eller har husstandsmedlem med symptom, skal ikke delta på trening. Alle oppfordres til ikke å delta på trening utenfor Nittedal.  Det er ikke tillatt for andre enn Nittedal kommunes innbyggere å delta på organiserte samlinger i breddeidrett eller andre fritidsaktiviteter i Nittedal kommune.

Kamper, cuper og stevner er ikke tillatt for noen aldersgrupper.

§ 4. Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft 4. november 2020 kl. 12.00, og gjelder til og med 17. mai 2021


Publisert: 22.04.2021 18.01
Sist endret: 22.04.2021 18.39

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?