Lytt

Nittedal gjeninnfører trafikklysmodellen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tirsdag formiddag besluttet kriseledelsen i Nittedal å innføre trafikklysmodellen på gult nivå i kommunens skoler og barnehager. Vedtaket gjelder fra og med onsdag 8. desember. Årsaken er den endrede smittesituasjonen, samtidig som barn og unge utgjør en stor andel blant de smittede.

Trafikklysmodellen gjelder i skoletiden, og så langt det lar seg gjøre i SFO. Ved store smitteutbrudd i skoler eller barnehager, kan kommuneoverlegen bestemme at tiltak fra rødt trafikklys kan tas i bruk. I skoler inkluderer dette alternerende oppmøte og hjemmeskole for elever på 5.10-trinn. For alle trinn kan det gjøres vedtak om hjemmeskole ved stor og uoversiktlig smittespredning i en gruppe eller ved høyt, koronarelatert fravær i personalet.

Dette betyr gult nivå for skolene
 • Barn og voksne med symptomer eller sykdom skal ikke møte på skolen
 • Det legges til rette for gode rutiner med håndvask eller håndsprit
 • Elevene har faste plasser i klasserommet
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • En hel klasse regnes som en kohort
 • To kohorter kan samarbeide, fortrinnsvis utendørs
 • Ansatte kan veksle mellom klasser/kohorter
 • Store samlinger avholdes ikke
 • Dagen organiseres slik at man unngår trengsel
 • Hver kohort/trinn har sitt eget uteområde så langt det lar seg gjøre
 • I barneskolen skal SFO-gruppene være faste og på trinn så langt det er mulig
 • I ungdomsskolen gjennomføres valgfag og språkfag på tvers av kohorter, men det tilstrebes at elevene sitter med medelever fra samme kohort og har faste plasser
 • Fysiske møter kan avholdes, men slik at alle holder minst 1 meter avstand seg imellom
 • Juleavslutninger med foresatte kan avholdes utendørs, men man bør unngå store forsamlinger innendørs. Eventuelt må det deles opp i mindre grupper slik at det er mulig å ha minst 1 meter avstand mellom kohorter/husstander
 • Ansatte kan bruke munnbind og visir i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde avstand

Publisert: 07.12.2021 19.30
Sist endret: 27.01.2023 11.50