Nittedalspolitikerne de neste fire år

Det nye kommunestyret har konstituert seg. Hilde Thorkildsen (Ap) og Inge Solli (V) er gjenvalgt som henholdsvis ordfører og varaordfører, og det er valgt medlemmer til formannskap, utvalg og råd. Her er oversikten over hvem som sitter i hvilke utvalg de neste fire årene:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formannskapet

Representanter:  
Hilde Thorkildsen (ordfører) (Ap)
Inge Solli (varaordfører) (V)
Hanne Børrestuen (Ap)
Rune Kyllenstjerna (Ap)
Helge Fossum (FrP)
Erland Vestli (FrP)
Ida Cathrine Ruud (SV)
Ann Kristin Bakke  (H)
Jan Stefan Holme  (H) 
Hege B Skonnord (H)
Kjetil Sukkestad  (H) 
Ida Eliseussen (Sp)
Anne Hilde Røsvik (MDG)
   
Vararepresentanter   for Ap/FrP/V/SV/KrF:
1. Øyvind Nerheim (KrF)
2. Zeeshan Sheikh (Ap)
3. Dag Westhrin (SV)
4. Berit H. Bjørgan  (V)
5. Stein-Tore Madsen (FrP)
6. Petter Tveøy (Ap)
7. Iren Beisvåg (Ap)
   
Vararepresentanter H:  
1. Arnt Kristoffersen  (H)
2. Espen Alme (H)
3. Andine Knudtson (H)
4. Susann Bakke  (H)
   
Vararepresentanter Sp:  
1. Ketil Gundersen (Sp)
2. Kristoffer Øksne (Sp)
   
Vararepresentanter MDG/R:  
1. Vidar Dagfinn Myhre (MDG)
2. Atle Skift (R)

 Hovedutvalg for helse og velferd

Helge Fossum (leder) (FrP)
Kari Anne Karlsen (nestleder) (KrF)
Zeeshan Sheikh (Ap)
Kari Åneby (Ap)
Jorunn Rønningen (FrP)
Markus Scarth Tønseth (SV)
Marius Egeberg (H)
Susann Bakke (H)
Espen Alme (H)
Edith Cecilie Loftheim (Sp)
Atle Skift  (R)
   
Varamedlemmer for   Ap/FrP/V/SV/KrF:  
1. Ingjerd Fjøsne (V) 
2. Dan Didriksen (Ap) 
3. Kristin By Woll (FrP)
4. Miriam Begnum  (SV)
5. John-Ludvig Valen (V)
6. Geir Bjarte Thaule (KrF)
7. Hege Gromsrud (Ap)
8. Andreas Qvale (FrP)
   
Varamedlemmer H:  
1. Torbjørn Seljevoll (H)
2. Ruth Sletta (H)
3. Hans-Eric Arnesen (H)
4. Anne Hilde Bermingrud (H)
5. Sharjeel Ahmad (H)
   
Varamedlemmer Sp:  
1. Kristoffer Øksne (Sp)
2. Anne Glestad Lech (Sp)
3. Anders Kristoffer   Ramstad (Sp)
   
Varamedlemmer MDG/R:  
1. Anne Hilde Røsvik (MDG)
2. Harald Berge (R)
3. Hanne Høiås (R)

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Petter  Tveøy (leder) (Ap)
Dag Westhrin (nestleder) (SV)
Tone Engen  (Ap)
Mads Hovda (FrP)
Stine Øversveen (FrP)
Maria Prestø (V)
Hege B Skonnord (H)
Jan Stefan Holme (H)
Ingvild Blinderen Gledisch (H)
Trude Onstad (Sp)
Kristin Skinstad van der Kooj  (MDG)
   
Varamedlemmer for   Ap/FrP/V/SV/KrF:  
1.  Åshild Stordrange Storheim (KrF) 
2.  Celia Calkin Hansen (Ap) 
3. Andreas Qvale (FrP)
4. Vida Valen (V)
5. Amadeus Amadeus Syed-Bøe (SV)
6. Fredrik Røste (KrF)
7. Kim André Thorkildsen (Ap)
8. Kristin By Woll (FrP)
   
Varamedlemmer H:  
1. Anne Hilde Bermingrud (H)
2. Ruth Sletta (H)
3. Sharjeel Ahmad (H)
4. Ketil Nagel Eger (H)
5. Kjell Alme (H)
   
Varamedlemmer Sp:  
1. Anne Glestad Lech (Sp)
2. Pål Skøyen (Sp)
3. Anders Kristoffer   Ramstad (Sp)
   
Varamedlemmer MDG/R:  
1. Marit Hoff (MDG)
2. Bjørn Nyheim (MDG)
3. Julia Köhler-Olsen (MDG)

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling

Iren Beisvåg (leder) (Ap)
Stein-Tore Madsen   (nestleder)     (FrP)
Kristin Jonskareng (Ap)
Lars Erik Hvidsten  (Ap)
Egil Hjorteset   (V)
Charlotte Midjo (SV)
Kjetil Sukkestad (H)
Arnt Kristoffersen (H)
Andine Knudtson (H)
Ivar Christensen (Sp)
Ketil Aasen (MDG)
   
Varamedlemmer for   Ap/FrP/V/SV/KrF:  
1. Marcus Berggren Hagen (KrF) 
2. Andreas Qvale (FrP) 
3. Hege Naustdal  (Ap)
4. Leif-Åge Sørlie (V)
5. Marit Røyne (SV)
6. Anne Johanne Botterud (KrF)
7. Ole Erik Yrvin (Ap)
8. Kristin By Woll (FrP)
   
Varamedlemmer H:  
1. Rune Hanken  (H)
2. Anne Hilde Bermingrud (H)
3. Kjell Alme (H)
4. Ruth Sletta (H)
5. Ann Kristin Bakke (H)
   
Varamedlemmer Sp:  
1. Ketil Gundersen (Sp)
2. Anne Glestad Lech (Sp)
3. Ida Eliseussen (Sp)
   
Varamedlemmer MDG/R:  
1. Helene Vole (MDG)
2. Vidar Dagfinn Myhre (MDG)
3. Øydis Hoff (MDG)

Hovedutvalg for eierstyring og næringsutvikling

Erland Vestli (leder) (FrP)
Hilde Thorkildsen (nestleder) (Ap)
Inge Solli (V)
Ida Cathrine Ruud (SV)
Øyvind Nerheim (KrF)
Ann Kristin Bakke (H)
Jan Stefan Holme (H)
Kristoffer Øksne  (Sp)
Vidar Dagfinn Myhre (MDG)
   
Varamedlemmer for   Ap/FrP/V/SV/KrF:  
1. Dag Westhrin (SV)
2. Helge Fossum (FrP)
3. Hanne Børrestuen (Ap)
4. Egil Hjorteset (V)
5. Hege Naustdal (Ap)
6. Solveig L Sletten (KrF)
7. Berit H. Bjørgan (V)
   
Varamedlemmer H:  
1. Torbjørn Seljevoll (H)
2. Hege B Skonnord (H)
3. Kjetil Sukkestad (H)
4. Susann Bakke  (H)
   
Varamedlemmer Sp:  
1. Ida Eliseussen (Sp)
2. Ketil Gundersen (Sp)
3. Trude Onstad (Sp)
   
Varamedlemmer MDG/R:  
1. Anne Hilde Røsvik (MDG)
2. Helene Vole (MDG)
3. Ketil Aasen (MDG)

Kontrollutvalget

Medlem:   Varamedlem:  
Gunnar Johnsen  (leder) (H) Jørn Standal (H)
Ann Karin Pettersen   (nestleder) (Ap) Arne Olsen (Ap)
Roy Cato Einarsen (Ap) Berit Hvidsten (Ap)
Øistein Lid (FrP) Leif-Åge Sørlie  (V)
Mette Tønder  (H) Anne Hilde Bermingrud  (H)

Administrasjonsutvalget

Medlem:   Varamedlem:  
Hilde Thorkildsen (leder) (Ap) Hanne Børrestuen   (Ap)
Inge Solli (nestleder) (V) Berit H Bjørgan        (V)
Helge Fossum  (Frp) Erland Vestli  (FrP)
Dag Westhrin (SV) Ida Cathrine Ruud (SV)
Øyvind Nerheim (KrF) Kari Anne Karlsen (KrF)
Ann-Kristin Bakke (H) Hege B Skonnord (H)
Ida Eliseussen (Sp) Kristoffer Øksne (Sp)
Anne Hilde Røsvik (MDG) Vidar Myhre (MDG) 
Atle Skift (R) Hanne Høiås (R)

Eldrerådet

Medlem:   Varamedlem:  
Knut Arne Moen  (Ap) Arvid Ruus  (Ap)
Andreas Qvale (FrP)  Kristin By Woll (FrP)
Hans-Eric Arnesen (H)  Inger J B Kjuul (H)
Vivi-Ann Eriksen  (Søndre)  Gerd-Anne Berntsen  
Berit Hvidsten  (Hakadal)  Pekka Paasonen  
Anne-Brith Bjerke  (Fagforbundet)  Sissel Roman Moltzau  
Kirsten Berit Korvann       (Nordre)  Kjersti Gullvåg Hasle  

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlem:   Varamedlem:  
Hege Gromsrud (leder) (Ap) Ranveig K. Klonteig (Ap) 
Arve Pedersen (nestleder) (V)  John-Ludvig Valen  (V)
Miriam Begnum (SV)  Geir Tommy Roen Hansen  (KrF)
Espen Alme  (H)  Marius Egeberg  (H)
Solveig Langerud Sletten   Wenche Hermann  (Norges revmatikerforbund)
Hans Erik Arnesen  (LHL)    
Gry Haukåen (PIP)    
Elin Langdahl  (HBF) Irene Garsjø Eckhoff  (HBF)
Brit Langseth  (NHF)    

KS Fylkesmøte Viken

Medlem:   Varamedlem:  
Hilde Thorkildsen  (Ap) Øyvind Nerheim (KrF)
Helge Fossum  (FrP) Iren Beisvåg (Ap)
Inge Solli (V) Dag Westhrin (SV)
Ann Kristin Bakke  (H) Jan Stefan Holme (H)

Publisert: 31.10.2019 09.37
Sist endret: 04.12.2019 14.23