Lytt

NUS - Norges mest miljøvennlige ungdomsskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nittedal ungdomsskole blir Norges mest miljøvennlige ungdomsskole

Nittedal kommune har store ambisjoner for Nittedal ungdomsskole. Nå har Grønn Byggallianse sertifisert prosjekteringen til BREEAM – NOR Excellent som betyr at når skolen står ferdig vil den bli Norges mest miljøvennlige ungdomsskole. Utmerkelsen gis basert på en helhetlig tilnærming til miljøaspektene i byggeprosjektet, blant annet helse og innemiljø, energibruk, material, arealbruk og forurensing.

«Kommunestyret har ambisjoner om å videreutvikle Nittedal som et klimavennlig, attraktivt og trygt sted. Med denne sertifiseringen viser vi at Nittedal tar samfunnsansvar og miljø på alvor,» sier Laila Jensen, daglig leder av Nittedal Eiendom KF som er byggherre.

«Designfasesertifiseringen er en viktig milepæl i arbeidet med BREEAM. Det har vært en spennende prosess der tett samspill mellom arkitekt, rådgivere, entreprenør og byggherre har gitt gode løsninger for prosjektet.  Jeg vil berømme Nittedal Kommune for den offensive miljøprofilen som er lagt for nye Nittedal Ungdomsskole.» Stefan Konkoly-Thege, prosjektutviklingssjef for Backe Stor-Oslo som er entreprenøren som bygger skolen.

Nittedal kommune går foran med et godt eksempel når de ønsker en høy miljøsatsing på nye Nittedal ungdomsskole. Sertifiseringsnivået Excellent er det nest høyeste innen BREEAM og er en ambisiøs satsning for et prosjekt.

«BREEAM har ført til at løsninger er vurdert opp mot hverandre på en mer systematisk måte, det er tatt gode beslutninger til riktig tid, og prosessen er godt dokumentert underveis. Vi er stolte over at den første milepælen er nådd og vi ser fram til fortsettelsen», sier Katja Tretiakova fra ÅF Engineering som har vært BREEAM-koordinator i prosjektet.

Sivilarkitekt Hanne Bauck fra Arkitektgruppen lille frøen som har tegnet skolen trekker fram ett eksempel på hvordan skolebygget er miljøvennlig: «Byggets utforming med sine to fløyer og et åpent mellombygg legger til rette for at hovedtyngden av arealene har gode dagslys- og utsynsforhold.» Hun forteller også hvordan bygget svarer ut samfunnsansvar ved å være et bygg for alle: «Inkludering og tilgjengelighet har første prioritet. Det er tatt høyde for universell utforming over alt, og det er et lett lesbart anlegg som er enkelt å orientere seg i.»

OPAK AS er Nittedal Eiendoms prosjektleder for ungdomsskolen som bygges på Rotnes i Nittedal og skal stå ferdig til skolestart 2020.

Illustrasjon: Arkitektgruppen lille frøen


Publisert: 03.04.2019 13.56
Sist endret: 27.10.2020 14.58