Lytt

Nye skole-PCer til elevene

Så raskt som mulig etter skolestart, vil alle elevene få nye skole-PCer fra Nittedal kommune. Dette er et verdifullt og viktig verktøy som elevene vil bruke mye i skolearbeidet. Skolen er opptatt av at elevene læres opp til å ta godt vare på skole-PCene sine.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Alle elever og foreldre må samtykke til «Avtale om lån av skole-PC i Nittedal kommune» før elevene får utlevert PC-en sin.

Et eget samtykkeskjema blir sendt ut via «Visma – Min skole» der foreldre og foresatte kan akseptere låneavtalen. 

Elevene gir samtykke på skolen etter at lærere har gjennomgått hva ansvaret elevene har betyr.

Låneavtalen sier hva slags plikter som kommunen, elevene og foreldrene har når det gjelder lånet av en skole-PC.

Avtalen er felles for hele kommunen.

Vær oppmerksom på at denne også slår fast at det er en erstatningsplikt hvis PC-en kommer til skade ved uforsiktig bruk.

Ved Nittedal ungdomsskole har vi noen egne rutiner for bruken av PC-en i tillegg:

 

Bruk av PC

  • Ta godt vare på PC-en, og vær forsiktig når den brukes for å unngå skader på den
  • I skoletiden skal PC-en kun brukes til undervisning
  • Lærer bestemmer når PC skal brukes i timene. Skjermen skal være lukket når den ikke skal brukes.
  • PC-en lades opp hjemme før hver skoledag så den er klar til bruk i undervisningen
  • PC-en og PC-laderen skal være merket med navn og avgangsår med merkelapper. Utstyret skal ikke merkes på annen måte med f.eks. skrift, tegninger eller med klistremerker.
  • PC-en skal fraktes i en egnet PC-mappe til og fra skolen og mellom undervisningsøkter.

Foreldre og foresatte må godkjenne disse retningslinjene og den kommunale avtalen for lån av skole-PC før elevene får PC-en utlevert.

 

Vennlig hilsen

Sverre Johannessen

Rektor


Publisert: 18.08.2023 15.33
Sist endret: 18.08.2023 15.39