Lytt

Opphever forbud mot all ild - generelt bålforbud inntrer

Nedre Romerike brann og redning (NRBR) har opphevet den midlertidige forskriften mot bruk av ild. Det skjer etter en periode med mer nedbør.

Det generelle bålforbudet gjelder igjen i kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nittedal og Aurskog-Høland.

Det betyr at publikum nå kan benytte seg av de faste, godkjente bålplassene. Det generelle bålforbudet gjelder over hele landet i perioden 15. april til 15. september, og innebærer forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark.

Det har den siste tiden vært svært stor skogbrannfare på Nedre Romerike og NRBR vedtok derfor 4. mai en midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild i sine kommuner. Forskriften forbød også bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser. NRBR har nå opphevet dette totalforbudet og det betyr at det vanlige, generelle bålforbudet inntrer.

Publikum må holde seg oppdatert på hva som gjelder i det området hvor de oppholder seg sommeren igjennom, for et liknende forbud kan bli gjeninnført hvis skogbrannfaren igjen øker. NRBR deler informasjon om dette på sine hjemmesider og på sosiale media.

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel. 

Alt om bål


Publisert: 23.05.2022 15.13
Sist endret: 23.05.2022 15.16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?