Kostnad utbygging på Elvetangen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunestyret vedtok i 2016 at kommunen skal bygge felles barneskole på Elvetangen. Det har også vedtatt at sammen med skolen skal det bygges svømmehall og idrettshall, og at alle barn skal få en trygg skolevei.

Nærmiljøsenteret består av tre deler:

1) Skole: skolebygg og uteområder for 700 elever

2) Idrett: idrettshall, svømmehall og idrettsområder for Hakadal idrettslag

3) Vei / trygg skolevei: nytt veikryss, kulvert og gang- og sykkelveier

I handlingsplanen rådmannen har lagt fram ser vi at utbyggingen på Elvetangen er forventet å koste 877 millioner kroner.

Detaljer ser du i tabellen under. Er du på mobil kan det hende du må skifte retning på mobilen for å se tallene.

 

 

BeskrivelsePris (i millioner kroner)
Skole 397
Idrett 323
Vei / trygg skolevei 157
TOTALT 877
Spillemidler og momskompensasjon 190
Total kostnad for kommunen 687

 

 

Rådmannen foreslår å sette av 936 millioner kroner for å dekke eventuelle uforutsette kostnader.

19. november bestemmer kommunestyret om kommunen skal begynne å bygge på Elvetangen. Du kan lese alle sakspapirene fra torsdag 1. november.


Publisert: 30.10.2018 15.43
Sist endret: 25.01.2019 10.50