Program og påmelding - Konferanse om Gjøvikbanen og Riksvei 4 - 15. november

Stor-Oslo Nord inviterer deg til konferanse om Gjøvikbanen og Riksvei 4. 

Dato: 15. november
Sted: Kulturverket Flammen
Påmelding: Send epost til brooke@gjovikregionen.no

Program: 

08.30 REGISTRERING
09.00

 • Velkomst og praktiske opplysninger. Konferansier Randi Eek Thorsen.
 • Åpning av konferansen.Ordfører Hilde Thorkildsen (A), Nittedal kommune og leder av styringsgruppa for Stor-Oslo Nord.
 • Regjeringens politikk og prioriteringer; Hvilken prioritet har Rv4 og Gjøvikbanen sett fra Samferdselsdepartementet? Statssekretær Tommy Skjervold (FrP), Samferdselsdepartementet.
 • Næringslivets behov og morgendagens mobilitet. Regiondirektør Jon Kristiansen, NHO-Innlandet.
 • Bildelproduksjon på Raufoss – utfordringen ved å ligge langt fra markedet. Managing Director Roger Kyseth, Benteler Automotive AS.
 • Pendling med Gjøvikbanen: Forenlig med Oslojobb og familieliv? Hva må gjøres? Hadelending og Utviklingsleder Astrid Hvattum, Geodata AS.
 • Hva mener opposisjonen om Gjøvikbanen og Rv4 fremover? Stortingsrepresentant Sverre Myrli (A), medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen.

10.45 PAUSE

11.00

 • Paneldebatt: Betydningen og prioriteringen av Rv4 og Gjøvikbanen. Sjefredaktør Erik Sønstelie, Oppland Arbeiderblad, leder debatten. Salen slipper til med spørsmål og kommentarer. I panelet deltar Tommy Skjervold, Roger Kyseth, Jon Kristiansen, Astrid Hvattum, Sverre Myrli og Hilde Thorkildsen.

11.45 LUNSJ

12.30

 • Foreløpige drypp fra regional utviklingsanalyse for Stor-Oslo Nord-regionen. Utvalgt forskningsmiljø.
 • Hva ligger inne i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029 av forbedringer på Rv4 og Gjøvikbanen, og hva bør utredes mer i forbindelse med neste NTP? Regionansvarlig Paul Runnestø, Jernbanedirektoratet. Regionvegsjef Per-Morten Lund, Statens Vegvesen,Region Øst.
 • Hvilken prioritering vil Rv4 og Gjøvikbanen ha for fylkeskommunene, som nå skal bli regioner? Fylkesordfører i Oppland Even A. Hagen (A). Leder i samferdselsutvalget i Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz (V).

13.45 PAUSE

14.00

 • Kommentarer til det som er sagt – fra tre ulike ståsteder. Nasjonal Distribusjonssjef Einar Gundersen, Ringnes Bryggerier AS. Ordfører Bjørn Iddberg (A), Gjøvik kommune. Regionsjef Guttorm Tysnes, Norges Lastebileier Forbund i Hedmark og Oppland.
 • Hva tar leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité med seg for oppfølging i Stortinget, der all makt ligger? Leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Helge Orten (H).
 • Hvordan vil Stor-Oslo Nord-alliansen følge opp videre? Ordfører Harald Tyrdal (A), Lunner kommune.

15.00

 • Avslutning. Ordfører Hilde Thorkildsen.

 


Publisert: 25.10.2018 12.53
Sist endret: 25.01.2019 10.50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?