Rehabilitering av kloakkledninger i Nittedal

 

Kloakknettet i de fleste norske kommuner er gammelt og har dårlig kvalitet. Nittedal er nå i gang med et omfattende rehabiliteringsprosjekt. Så mye som 65 prosent av vannet i renseanleggene våre er regnvann som har kommet inn gjennom utette ledninger, og det skaper et kapasitetsproblem. I perioder med mye nedbør vil det bli lekkasjer ut i Nitelva, og det er svært skadelig for miljøet.

 

Vi vurderer også private stikkledninger

Fra private eiendommer til kommunens hovedledninger, går det private stikkledninger som også må være i god stand. Vi gjennomfører undersøkelser av stikkledningene samtidig som vi jobber med hovedledningene. Dersom vi finner feil eller mangler på disse stikkledningene i gjennomgangen vår, er huseier ansvarlig for at de blir reparert. Huseiere vil få tilbud om å skrive en avtale med kommunens leverandør, til kommunens avtalepriser.

Hva gjør vi nå?

  • Starter rehabilitering ved Nittedalveien og Skyttaveien i løpet av høsten 2017.
  • Fortsette rehabilitering nedest på Slattum, ferdig snart.

Kart Nittedalsveien (PDF, 2 MB)

Kart Skyttaveien (PDF, 2 MB)

Hva skal du gjøre?

  • Ingenting, før du eventuelt får varsel og pålegg.

Dersom du får varsel eller pålegg:

  • Ta kontakt med vår saksbehandler dersom noe er uklart.
  • Ta kontakt med entreprenør eller rørlegger så tidlig som mulig. Det er lurt å be pristilbud fra flere rørleggere/entreprenører.
  • Sørg for at utførelsen av pålagt arbeid kommer i gang så snart som mulig for å kunne overholde fristen
  • Ferdigmelding må sendes kommunen i god tid før fristen for utførelse utløper. Du finner skjemaet med pålegget.

Vær oppmerksom på:

Arbeidet utføres med spesialbiler, og vi ber om forståelse for at det kan bli redusert framkommelighet og noe støy i arbeidsperioden.

Entreprenørene utfører også stikkledningskontrollen. Denne blir gjennomført på ulike måter. I utgangspunktet vil ledningsinspeksjonen foregå ved at entreprenøren går inn i ledningen gjennom kummer. I enkelte tilfeller kan det være behov for å gjennomføre inspeksjon fra inne i huset deres. Dersom det er nødvendig vil entreprenøren ta kontakt for å avtale tidspunkt for inspeksjonen.

Når ledningene blir inspisert kan det oppstå vakuum som medfører at vannlåser blir sugd tomme. Da kan lukt forekomme. 

Mer informasjon

Vil du vite mer om relevante ord og utrykk samt hva som er ditt og hva som er kommunens ansvar gå videre her.

Ord og uttrykk (PDF, 172 kB)

Lovavklaringer (PDF, 30 kB)

Sist endret 23.08.2017
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering