Skoler, barnehager og SFO i Nittedal stenger fra 13. mars

Skoler, barnehager, SFO, kulturskolen og fritidsklubber i Nittedal kommune stenger fra fredag 13. mars. Sykehjemmene holder stengt for besøkende. NAV stenger publikumsmottak.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skoler, barnehager mm

 

Alle skoler og barnehager i Nittedal stenger fredag 13. mars.

Dette betyr at barnehagebarn og elever ikke skal møte i barnehage eller på skolen. Dette gjelder også SFO.

Stengingen varer til og med fredag 27. mars, men kan bli utvidet.

Elevene har rett til å få opplæring, selv om skolen er stengt. Skolene lager opplegg for hjemmeundervising som elevene skal følge.

Bygningene vil ikke være stengt. Det vil også være noe personale til stede. Vi vil gi mulighet for å hente nødvendig utstyr.

Det er så langt ikke registrert noen smittede i våre skoler og barnehager, hverken elever eller ansatte. Hensikten er å begrense smittespredning i samfunnet.

Sykehjem

Vi har i dag besluttet å holde sykehjemmene stengt for besøkende for å forhindre smitte hos beboere, og ikke minst hos personalet som skal yte omsorg for deres nærstående fremover. Det er også besluttet å stenge dagsentertilbud en periode. Dagbrukere blir ivaretatt i hjemmet.

Dette er reglene
 • Vi stenger Skytta og Døli for besøkende.
 • Høyst nødvendig besøk avtales med avdelingen i forkant.
 • Dersom det er endring i din nærståendes helsetilstand, vil du få beskjed.
 • Ved nødvendig besøk skal det være på beboerens rom
 • Det gis ikke anledning til å besøke dersom du har vært i risikoområder før det er gått 14 dager etter hjemkomst.
 • Det gis heller ikke anledning til besøk dersom du de siste 14 dagene har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.
 • Arrangementer med eksterne personer og grupper avlyses.
 • Arrangementer og aktiviteter på tvers av avdelinger avlyses.
 • Det opprettes besøkslogg

NAV

Publikumsmottaket i NAV Nittedal er midlertidig stengt for "drop in".

NAV Nittedal stenger publikumsmottaket for uanmeldte henvendelser fra og med fredag 13.mars 2020 og inntil videre.

NAV Nittedal velger nå å møte de fleste innbyggere per telefon eller via digitale løsninger. Vi ber innbyggere om å henvende seg via Ditt nav på www.nav.no eller på telefon 55 55 33 33

Ved behov for akutt økonomisk hjelp kan NAV Nittedal kontaktes på mobil 477 81 437

Lokalene til NAV Nittedal er åpent hverdager kl.08-15.30 ved behov for bruk av selvbetjeningsløsninger og kopi/printer. Vi ber om at innbyggere som benytter lokalet opprettholder hygienetiltak som bruk av antibac før bruk av pc, print og kopimaskin. TAKK!

Flammen

Alle arrangementer i Flammen avlyses fram til påske. I tillegg er en rekke andre arrangementer i april også avlyst eller utsatt.

Tiltak som nå innføres på nasjonalt nivå:

 • Barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges.
 • Staten skaffer barnepass for nøkkelpersonell.
 • Forbud mot kultur- og idrettsarrangementer.
 • Stenging av treningssentere.
 • Stenging av virksomheter som tilbyr tjenester som hårklipp, hudpleie, massasje, kroppspleie og tattovering.
 • Skjenkesteder uten servering stenges. Det innføres restriksjoner for matservering. Blant annet blir det ikke tillatt å servere mat som buffé. Andre serveringssteder må sørge for én meters avstand mellom alle gjestene.

Tiltakene gjelder fra kl. 18.00 i dag og 14 dager frem i tid.


Publisert: 12.03.2020 15.07
Sist endret: 18.03.2020 11.14