Står du i manntallet?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dersom du skal stemme ved Kommune- og Fylkestingsvalget 8. og 9. september 2019, må navnet ditt stå i manntallet. Manntallet er nå lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget  i Nittedal rådhus, og vil være tilgjengelig helt fram til 6. september.

Du kan møte opp i rådhuset for å undersøke manntallet selv, eller du kan sende e-post til servicetorget på følgende adresse:  servicetorget@nittedal.kommune.no.

Den som mener at en selv eller andre uriktig er blitt innført i, eller utelatt av manntallet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Innkomne klager vil bli behandlet fortløpende.

Hvis du har flyttet til Nittedal kommune, og melding om flyttingen ikke var mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, står du sannsynligvis oppført som stemmeberettiget i den kommunen du flyttet fra - du vil altså ikke finne navnet ditt i Nittedal kommunes manntall. Du har stemmerett i den kommunen hvor du står innført i manntallet 30.06.2019.

Adressen til valgstyret i Nittedal kommune er:
Nittedal valgstyre
Postboks 63
1483 HAGAN

Har du spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på telefon 67 05 90 00 eller mail servicetorget@nittedal.kommune.no

Nittedal, 30.06.19

Hilde Nysten Thorkildsen
leder av valgstyret


Publisert: 10.07.2019 09.00
Sist endret: 10.07.2019 09.15