Startlån og tilskudd til etablering og tilpasning

Boligkontoret disponerer og fordeler tildelte startlånsmidler fra Husbanken og tilskuddsmidler tilført oss gjennom rammetilskuddet til Nittedal kommune. Nittedal kommune har som hovedregel krav til to års botid på søknadstidspunktet. Søknader mottas gjennom hele året, behandles fortløpende og avhenger av tilgjengelige midler.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Startlån

Kommunen ved Boligkontoret kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære banker. Det stilles krav til betjeningsevne, men ikke egenkapital. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde denne. Husstander med barn er prioritert.

Tilskudd til etablering

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering som toppfinansiering.

Tilskudd til tilpasning

Tilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som har behov for å tilpasse boligen for å kunne fortsette å bo hjemme. Innvilgelse av tilskudd, og størrelsen på tilskuddet vurderes ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for andre offentlige støtteordninger. Vedtak om tilskudd forutsetter at det er tilgjengelige tilskuddsmidler. Boligkontoret disponerer begrensede midler.

Kontaktinfo

 

 


Publisert: 25.05.2020 14.47
Sist endret: 25.05.2020 14.47