Lytt

Stenger ned deler av Nittedal - oppdatert forskrift for å bekjempe korona

Nittedal kommune følger opp Oslo sitt vedtak om å stenge ned deler av samfunnet. Vi gjør dette fordi vi nå må gjøre alt som står i vår makt for å få kontroll på smittesituasjonen.

Smittevernforskrift for å bekjempe korona

Nittedal kommune har vedtatt en ny og strengere smittevernforskrift. Den nye forskriften trer i kraft tirsdag 10. november klokken 16.00.

Fungerende ordfører Inge Solli er ikke glad for å innføre veldig inngripende regler i Nittedal, som i stor grad stenger ned lokalsamfunnet vårt.


– Nei, dette er ingen hyggelig beskjed å gi folk i Nittedal. Samtidig står vi nå overfor en situasjon som vi må få kontroll på. Vi må gjøre alt vi kan for å sikre at helsevesenet fungerer, at sårbare grupper blir skjermet og at syke får den hjelpen de trenger, sier han.

– Jeg vet at mange opplever situasjonen som frustrerende. Jeg tror alle ønsker at dette skal være over nå. Men vi må holde ut, vi kan ikke gi opp – derfor er det også så viktig at alle nå er med på dette. Det handler enkelt og greit om å begrense sosial kontakt, sier Solli.

Det er tatt viktige hensyn til barn- og unge. Skoler og barnehager holder åpent som vanlig, men med omfattende smitteverntiltak. Det er også åpning for å drive organisert trening og øvelser for barn og unge under 20 år.

– Vi må unngå for stor belastning på sårbare grupper. Derfor har vi gjort noen viktige unntak. Men i det store og hele ber jeg nå folk om å holde avstand og være hjemme, sier ordføreren.

Tiltakene i Nittedal fra tirsdag 10. november kl 16.00:

Serveringssteder med skjenkebevilling

 • Det er forbudt å servere/skjenke alkohol etter klokken 22.00.
 • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling har ansatte plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.
 • Besøkende skal benytte munnbind til og fra anvist plass.

Plikt til å bruke munnbind

 • Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder (se forrige avsnitt), i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet eller der det er anvist fast sitteplass i tråd med nasjonale retningslinjer.

Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.
 • Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.


Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv.

 • Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne.
 • Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år.
 • Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres.

Forbud mot arrangementer innendørs

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs.

Unntak:

 • Idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år er tillatt
 • Begravelser og bisettelser med opptil 50 personer til stede.
 • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum tilstede.
 • Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere tilstede.
 • Utendørs arrangementer der inntil 200 mennesker samles er tillatt. Smittevern skal overholdes.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

 • Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.


Kollektivreiser

 • Unngå kollektivtransport så langt du kan
 • Det skal brukes munnbind på kollektivreiser. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind.

 

Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt.
 • Dette omfatter blant annet:
  • Treningssentre.
  • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder 
  • Svømmehaller. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Unntak:

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.
 • Aktivitetshaller for barn og unge under 20 år.
 • Tros- og livssynshus.
 • Fritidsklubber for barn og ungdom.
 • Biblioteker.
 • Gallerier og annen utsalg av kunst.

Hjemmekontor og møtevirksomhet

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Karantene

 • Innbyggere og besøkende i Nittedal skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.
 • Innbyggere i Nittedal skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

 

 


Publisert: 10.11.2020 13.59
Sist endret: 27.01.2023 11.50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?