Tar grep om fremtiden

Formannskapet i  Drammen for å lære om byplanlegging og omdømmebygging. - Klikk for stort bildeFormannskapet i Drammen for å lære om byplanlegging og omdømmebygging. Erling Kristiansen

Formannskapet i Nittedal satte seg på bussen til Drammen, for å lære om byplanlegging og omdømmebygging.

Mandag ettermiddag reiste Formannskapet og gruppelederne sammen med rådmannsteamet og nøkkelpersonell til Drammen for å bli bedre kjent med tidenes snuoperasjon. På slutten av forrige århundre var Drammen preget av tung industri, forurenset elv, og hadde et svært dårlig omdømme. Krisen var et faktum.

Sto sammen
Politikerne fra Nittedal ble møtt av ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen. I følge Opdal Hansen tok politikerne et felles ansvar for situasjonen og fikk med seg næringslivet på satsningen i Drammen.

-Vi måtte starte med å finne svar på fire vesentlige spørsmål: «Hvem er jeg», «Hvor er jeg», og «Hva vil jeg være». På den måten tok vi ansvar for identiteten til Drammen, og sammen med spørsmålet «Hva vil jeg være når jeg blir stor», fikk vi et felles situasjonsbilde – og et felles grunnlag for å velge retning for Drammen by. Kommuneplanen som ble utarbeidet i 2003 ble enstemmig vedtatt, og da den kom opp til rullering i 2007, ble den også enstemmig vedtatt. Dette var en viktig illustrasjon på at vi stod sammen om oppgaven.  

Satset på offentlige rom
Hansen trakk frem at det ble særlig viktig å satse på det offentlige rom, der hvor mennesker møtes.

-Nå står vi på et torg som har kostet oss 33 millioner kroner. Det sier seg selv at ikke alle kommuner kan investere så mye penger i et fellesareal. Men som dere ser, så binder torget sammen byfunksjoner og bystruktur, slik at vi får levende sentrum. Ved å satse på det offentlige rom, legger man til rette for aktivitet og man fremhever byens kvaliteter. Dette er uavhengig av stedets størrelse. Slik jeg ser det, er det slik at jo mindre en by er, dess viktigere blir det «å rope folk inn». Folket må føle at livene deres leves der hvor de bor, avsluttet Opdal Hansen. 

Drammen torg - Klikk for stort bildeDrammen torg Erling Kristiansen

Ypsilon Bru i Drammen - Klikk for stort bilde

Bygger på vilje
Nittedalspolitikerne hadde også med seg Øystein Bull-Hansen fra Norske arkitekters landsforbund for å orientere om planarbeidet og utviklingen av Drammen. Turen gikk fra Stømsø Torg, over elven til Bragernes Torg, videre til Drammens teater, over elven igjen til akademiet Ypsilon, så til Papirbredden og sist til den nye bydelen Grønland i Drammen.

-For å få til en slik rivende utvikling, var det selvsagt helt nødvendig å ha med seg næringslivet på laget. Politikernes viktigste oppgave i Drammen har vært å få næringslivet til å tro på planverket og visjonene for byen. Du kan si det slik at næringslivet blir trekkhunder dersom man legger til rette for attraktive rammer for næringsvirksomhet. Næringslivet går ikke inn i taps-prosjekt, det må man ha for øyet når man planlegger utviklingen av samfunnet, understreket Bull-Hansen.

FAKTA: Formannskapet i Nittedal gjennomfører våren 2017 flere felles studiesamlinger for å styrke kompetansen innenfor eierstyring og stedsutvikling. I mars reiste Formannskapet og deler av administrasjonen til Drammen for å lære om byutvikling. I april og mai vil lederskap og samspill settes på dagsorden. 

 

Publisert av Tom Kvernhaugen. Sist endret 21.03.2017
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering