Testkriterier for covid-19 utvides ytterligere

Testkapasiteten i Norge har økt formidabelt de siste ukene. Derfor utvides lista over de som er prioritert for testing for koronavirussykdom (covid-19).

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Informasjon fra FHI: Som et resultat av mobilisering i alle ledd, har testkapasitet for covid-19 i Norge økt kraftig – både når det gjelder prøvetaking og analyse. Derfor utvides nå lista over de som prioriteres for testing til å omfatte alle de som leger mistenker har covid-19, og som ikke fra før var prioritert.

Nittedal kommune har ut fra dagens behov god testkapasitet. Vi forbereder en utvidelse av testkapasiteten i tråd med føringer fra helsemyndighetene.

Personer med symptomer på koronasmitte skal som før kontakte fastlegen sin per telefon for vurdering og avtale om testing, eventuelt ringe koronatelefonen.

Høyest prioritert er fortsatt de mest utsatte, og deres hjelpere:

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  4. Person over 65 år, eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom
  5. I karantene pga. nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
  7. Andre med mistenkt covid-19 (avhengig av kapasitet for prøvetaking lokalt)

Testkapasiteten i hver enkelt kommune må først dekke kategori 1-6, før kommunen utvider testingen til kategori 7. Personer i kategori 6 og 7 som ikke trenger legehjelp straks, bør vanligvis se an symptomene hjemme et par dager før man vurderer testing.

Les alt om testkriterier på https://www.fhi.no/…/coronavi…/helsepersonell/testkriterier/

 


Publisert: 30.04.2020 10.49
Sist endret: 30.04.2020 14.40