Trygg start i barnehagen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Slik får du en god start i barnehagen

August er starten på en ny epoke for mange. Etter ferien begynner et nytt barnehageår med mange nye, små barn. Å bruke tid på barnehagetilvenning er en god investering. Det gjør både voksne og barn trygge på barnehagen og hverdagen blir bedre for alle.

Mange arbeidsgivere gir både mor og far mulighet til å bli med i barnehagen i oppstartsfasen. Da får barnet med seg en voksen dobbelt så lenge.Carina Bonnevie-Svendsen, styrer i Åneby barnehage anbefaler også at man bruker ferie, avspasering eller siste del av permisjonen til å kunne være tilstede med barnet i barnehagen i begynnelsen.

Carina sier videre: «Mange foreldre gjør det sånn at en av foreldrene leverer om morgenen mens den andre henter for at det skal bli kortere dager de første ukene.» Den første perioden i barnehage kan være tøff for både liten og stor.

Goro Kværnes, styrer i Læringsverkstedet Haugeråsen forklarer at et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage gjør at barnet får en god start. «I dagene hvor tilvenningen foregår gir foreldrene og de ansatte sammen barnet trygghet. Fra å ha foreldrene som omsorgspersoner skal det i løpet av disse dagene opprettes en sekundær tilknytning til de ansatte i barnehagen, og vi må jobbe for å skape bånd mellom barnet og de ansatte i barnehagen.

Det er viktig at de ansatte i barnehagen ser foreldrene i samspill med barnet; hva gjør foreldrene for å skape trygghet for barnet?, hvordan trøster de?, hvordan tar barnet kontakt og søker trøst?, hvilke rutiner og vaner har barnet? Gjennom å se foreldrenes samspill med barnet, lærer de ansatte mye om barnet og kan bruke gjenkjennbare elementer overfor barnet. Det er viktig å skape trygghet for foreldrene, foreldrenes trygghet smitter over på barna og letter tilvenningen.»

Kjennetegn på at et barn føler seg trygt er at barnet lar seg roe og trøste av en voksen i barnehagen. Når et barn er trøstet og rolig, får det overskudd til lek og utforskning.

Carina Bonnevie-Svendsen ønsker at foreldre bruker to-tre uker på oppstart for å raskere skape en god barnehagehverdag for barnet. Hun forklarer: «I begynnelsen er mor eller far sammen med barnet og steller og er sammen med barnet under måltider, aktiviteter og lek. Gradvis involverer vi oss mer og mer i rutinene rundt barnet. Etter en stund kan foreldrene sette seg på pauserommet og ta seg en kopp kaffe.

Tiden barnet er uten foreldrene øker gradvis og til slutt kan foreldrene gå fra barnehagen. Det er mange inntrykk for en liten som skal begynne i barnehagen. Korte dager og rolige ettermiddager er lurt i den første tiden, så blir det mindre stress både for barn og voksne.»

Tre tips til deg som har barn som skal begynne i barnehage:

1) Besøk barnehagen. Kom gjerne og lek ute når barnehagen er tom. Besøk barnehagen før sommerferien for å hilse på voksne og barn.

2) Bruk tiden du har i barnehagen godt. Bli med barnet i barnehagen og mens de ansatte blir kjent med barnet, blir du kjent med barnehagen. Oversett barnets signaler og ikke-verbale språk.

3) Velg en ting som gjør barnet trygt. Ta med et kosedyr, en sutteklut eller smokk som barnet kan søke trygghet i.


Publisert: 03.07.2019 09.35
Sist endret: 04.12.2019 14.23