Vil du bli meddommer?

Nittedal skal rekruttere meddommere for perioden 2021-2024, og vi søker etter innbyggere som ønsker å påta seg verv som meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.

I tillegg søker vi etter skjønnsmedlemmer, (sakkyndig meddommer).    

 

Hvilke oppgaver har en meddommer?  

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. 
 
Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. 

 

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Nittedal kommune.

Noen av disse kravene er: 

 • du må være folkeregistrert i Nittedal kommune  
 • du må være 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021 
 • du snakker og forstår norsk  
 • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene  

Meddommere som velges bør kunne benytte vanlige digitale verktøy. 

Det stilles krav til meddommeres lovlydighet, og vi gjør oppmerksom på at det vil gjennomføres vandelskontroll av personer som foreslås som meddommere.  

Utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen. For å oppfylle dette kravet, oppfordrer vi særlig unge voksne (21 - 35 år) og personer med flerkulturell bakgrunn til å melde seg. 

Mer informasjon finner du her: 

Hvordan bli meddommer?

Hvis du ønsker å være meddommer i Nittedal kommune i perioden 2021-2024 kan du melde din interesse til postmottak@nittedal.kommune.no med følgende informasjon: 

 • Fødselsdato  
 • Fornavn 
 • Etternavn 
 • Telefonnummer  
 • Yrke (utdanning)  
 • Stilling (stillingstittel)  
 • E-postadresse 
 • Opplysninger om hva du er særlig kyndig i (dersom du ønsker å være skjønnsmedlem) 

Frist for å melde din interesse er 10. april 2020.

Du vil bli kontaktet av kommunen når arbeidet med rekruttering av meddommere er i gang.  


Publisert: 09.06.2020 09.50
Sist endret: 09.06.2020 09.50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?